Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

"Sağlıkta Şiddet Sona Ersin" Uzmanlık Dernekleri Ortak Basın Açıklaması


Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz Salı günü bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile gelinen noktada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Türk Ceza Kanunu'na aşağıdaki maddenin eklenmesini önermektedir: "Kamunun Sağlığına karşı suçlar: Sağlık hizmetini Engelleme: (1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır." Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz. Saygılarımızla. TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Dernekleri Adli Tıp Uzmanları Derneği Akademik Geriatri Derneği Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk Nefroloji Derneği Çocuk Romatoloji Derneği Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği Endokrin Cerrahisi Derneği Endokrinolojide Diyalog Derneği Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Gelişimsel Pediatri Derneği Geriatri ve Gerontoloji Derneği Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Havacılık Tıbbi Derneği Hemaferezis Derneği İşyeri Hekimleri Derneği Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği Palyatif Bakım Derneği Patoloji Dernekleri Federasyonu Pediatrik Üroloji Derneği Pratisyen Hekimlik Derneği Rejyonel Anestezi Derneği Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği Tıbbi Genetik Derneği Tıbbi Ultrasonografi Derneği Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Türk Algoloji Derneği Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Türk Androloji Derneği Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Türk Biyokimya Derneği Türk Cerrahi Derneği Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Türk Dermatoloji Derneği Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Türk Farmakoloji Derneği Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Türk Gastroenteroloji Derneği Türk Geriatri Derneği Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Türk Hematoloji Derneği Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk İmmünoloji Derneği Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Türk Kaplıca ve Tıbbi Balneoloji Derneği Türk Kardiyoloji Derneği Türk Klinik Biyokimya Derneği Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Türk Manyetik Rezonans Derneği Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk Nefroloji Derneği Türk Neonatoloji Derneği Türk Nöroloji Derneği Türk Nöroradyoloji Derneği Türk Nöroşirürji Derneği Türk Oftalmoloji Derneği Türk Omurga Derneği Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Türk Pediatri Kurumu Derneği Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Türk Perinatoloji Derneği Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Türk Radyoloji Derneği Türk Rinoloji Derneği Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Türk Toraks Derneği Türk Üroloji Derneği Türk Yoğun Bakım Derneği Türkiye Acil Tıp Derneği Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Türkiye Biyoetik Derneği Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Türkiye Milli Pediatri Derneği Türkiye Nükleer Tıp Derneği Türkiye Parazitoloji Derneği Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Türkiye Spor Hekimleri Derneği Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği Ürolojik Cerrahi Derneği

« Geri

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2021, Patoloji Dernekleri Federasyonu