Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Ankara Patoloji Derneği


Ankara'da Patoloji Derneği kurulması düsüncesinin ilk sahibi Doç.Dr.İlhan İmamoğlu'dur. İlhan İmamoğlu'nun öncülüğü ile 1967 Mart ayında Osman Nuri Aker, Aydın Akkaya, Orhan Bulay, Necati Eranıl, İlhan İmamoglu, Muharrem Köksal, Kamile Şevki Mutlu, Yaman Örs ve Mahir Pamukçu biraraya gelerek Ankara Patoloji Derneği'nin kurulması yönünde ilk adımı atmışlar, kısa bir süre sonra 28 kişilik bir Kurucular Kurulu'nca Ankara Patoloji Derneği kurulmuştur.

Ankara Patoloji Derneği'nin merkezi Ankara olup, Türkiye dahilinde şubeler açabilir.

Derneğin amacı:
 1. Genel anlamda, patoloji biliminin ilerlemesine yardımcı olmak, tıbbın ve canlıbilimin öteki dalları ile olan ilişkilerini geliştirmek;
 2. Patoloji öğretim yöntemlerinin, ilgili eğitim kuruluşları ile hastanelerde geliştirilmesine yardımcı olmak; ülkemizde patolojinin, canlıbilimin öteki dalları ile ilişkisini kurmak ve geliştirmek;
 3. Ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak;
 4. Üyeler arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirmek, onları mesleki bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak;
 5. Patolojiyi ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı, ve düşürücü davranışlarla, sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmaktır.
Çalışmaları:
 1. Patoloji alanında, özellikle kanser konusunda bilimsel araştırmaları desteklemek; daha çok sayıda tıp ve canlı bilim öğrencisinin bu dala ilgisini arttırmak, gerekirse bu amaçla araştırma ve öğrenci bursları vermek ya da sağlamak;
 2. Yerel, ulusal, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu nitelikteki toplantılara katılmak;
 3. Patoloji alanında yayınlarda bulunmak, böyle yayınları isteklendirmektir.

1980 yılında 12 Eylül darbesinden bütün kuruluşlar gibi Ankara Patoloji Derneği de etkilenmiş, birkaç yıl tüm etkinlikleri askıya alınmıştır. Dernek, bu kesinti dönemi dışında, tüzüğünde belirtilen amaçlarını, mesleki, bilimsel ve sosyal etkinliklerini yürütmektedir. Yirmisekiz kurucu üye ile yaşama atılan derneğin bugünkü üye sayısı 562 dir.

Kuruluşundan bugüne kadar Ankara Patoloji Derneği Başkanlığı görevinde bulunanların listesi, ilk kez görev alışları gözönüne alınarak aşagıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Necati Eranıl
 • Muharrem Köksal
 • Orhan Bulay
 • Bedri Uzunalimoğlu
 • Aydın Akkaya
 • Ali Ulvi özkan
 • Behsan önol
 • Özden Tulunay
 • Dinçer öğün
 • Fehmi Aksoy
 • Gamze Mocan
 • Ömer Uluoğlu
 • Türkan Küçükali
 • Leyla Memiş
 • Yücel Güngen
 • Başlangıçta 1 yıllığına göreve getirilen ve 5 kişiden oluşan yönetim kurulları, yapılan tüzük degişikliği ile 1993 yılından itibaren 2 yıllığına göreve getirilmekte ve 7 kişiden oluşmaktadır.

Dernek, kuruluşundan bugüne gerçekleştirmekte olduğu yıllık kongre ve sempozyumların yanısıra, anma günleri, özel günler, kurslar düzenlemiştir. 

İlki 1969'da yapılan sempozyumları 1973 yılındaki ilk Ulusal Patoloji Kongresi izledi. Bu kongrenin genel kurulunda alınan kararla sıra ile bir yıl kongre, bir yıl sempozyum yapılması; bu toplantıların Ankara Patoloji Derneği ve merkezi İstanbul'da bulunan Türk Patoloji Derneği tarafından sırayla düzenlenmesi, kongrelerin sırayla Ankara, İstanbul ve İzmir'de, sempozyumların da Tıp Fakültesi bulunan diğer illerde yapılması kararlaştırıldı. Ankara Patoloji Derneği tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen kongre ve sempozyumların listesi aşağıdadır:

SEMPOZYUM VE KONGRELER

 • 1969 SEMPOZYUM - LENFOMALAR, (ANKARA)
 • 1971 SEMPOZYUM - AKCİĞER TüMöRLERİ, (ANKARA)
 • 1972 SEMPOZYUM - KEMİK TüMöRLERİ, (IZMIR)
 • 1973 KONGRE  I (ANKARA)
 • 1974 SEMPOZYUM - EKİNOKOKLAR, (ERZURUM)
 • 1977 KONGRE -(İZMIR)
 • 1978 SEMPOZYUM - BEYİN TüMöRLERI, (BURSA)
 • 1979 KONGRE  IV(ANKARA)
 • 1980-1983
 • 1984 KONGRE  VI-(İZMIR)
 • 1987 SEMPOZYUM – ERKEN MİDE ve MEME TüMöRLERİ, (SAMSUN)
 • 1988 KONGRE  VIII(ANKARA)
 • 1991 SEMPOZYUM  X- İNCE İĞNE ASPIRASYON BİYOPSİSİ, (NEVŞEHİR)
 • 1992 KONGRE -(GIRNE)
 • 1995 SEMPOZYUM - KARACİĞER PATOLOJİSİ, (BURSA)
 • 1996 KONGRE  XII-(ANKARA)
 • 27-30 Mayıs 1998 SEMPOZYUM  XIV, Hematopatoloji ANTALYA
 • 2003-XVI.Ulusal Patoloji Kongresi, Konya
 • 2005 -XXIII World Congress of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM), İSTANBUL

Ankara Patoloji Derneği 1991 yılında "Dünya Patoloji Dernekleri Birliği (WASP)" üyeliğine kabul edilmiştir.

KURSLAR

 • 1993 –Böbrek biyopsisi kursu
 • 1994 –Kemik tümör ve tümör benzeri lezyonları kursu
 • 1994-Yumuşak doku tümörlerinde ince iğne asp. Sitolojisi
 • 1996-Sitopatoloji kursu
 • 1999 -Endometrium ve Plasenta Patolojisi Mod: Prof. Dr. Türkan Küçükali
 • 2000 -Baş ve Boyun Patolojisi Kursu Mod: Prof. Dr. ömer Günhan
 • 2000 -Yumuşak Doku Tümörleri Kursu Mod: Prof. Dr. ömer Uluoğlu
 • 2001 -Nodal Lenfomalar kursu:Mod;Prof.Dr.Şevket Ruacan
 • 2002-Sitopatoloji kursu:Mod;Prof. Dr.Gamze Mocan
 • 2002-Karaciğerin non-neoplastik hastalıkları kursu:Mod;Prof.Dr.Bedri Uzunalimoğlu
 • 2003-Akciğer tümörleri ve tümör benzeri lezyonları kursu:Mod;Prof.Dr.Leyla Memiş
 • 2005-Yumuşak doku tümörleri kursu:Mod;Prof.Dr.ömer Celasun
 • 2005-Kemik İliğine yaklaşım kursu:Mod;Prof.Dr.Ayşegül üner
 • 2006-Meme Patolojisi Kursu: Mod; Prof.Dr. Serpil Dizbay Sak
 • 2006-Meme Patolojisi Temel Kursu: Mod; Prof. Dr. Beyhan Demirhan
 • 2007-Prostat-Mesane Patolojisi Kursu: Mod: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu

ANMA GÜNLERİ

 • 1989-İLHAN İMAMOGLU ANMA GüNü: Deneysel Akciğer Kanseri, Kanser Kemoterapisi Komplikasyonları konulu konferanslar
 • 1993-NECATI ERANİL ANMA GüNü: Serviks Kanseri paneli
 • 1994-AFET ARKAN ANMA GüNü: Yumuşak Doku Tümörleri paneli
 • 1995-PERIHAN CAMBEL ANMA GüNü: Santral ve Periferik Sinir Sisteminin Kılıf Tümörleri paneli

ÖZEL GÜNLER

 • 1994- MUHARREM KöKSAL GüNü: Malign Melanoma paneli
 • 1994- OSMAN NURI AKER GüNü: Sitoloji paneli
 • 1995- YAVUZ AKSU GüNü: Akciğer Tümörlerii paneli
 • 1996- ALI ULVI öZKAN GüNü: Göz Patolojisi paneli
 • 1997- TURAN KUTKAM GüNü: Kemik Patolojisi paneli
 • 1997- AYDIN AKKAYA GüNü: Mycosis Fungoides paneli
 • 13 Aralık 1997 - PROF.DR. BEHçET TINAZTEPE GüNü: Böbrek Hastalıkları paneli
 • 11 Nisan 1998 - PROF.DR. ORHAN BULAY GüNü: Over Tümörleri paneli
 • 7 Kasım 1998 - PROF.DR. ARİF HİKMET YüKSEL GüNü: Larinks Tümörleri
 • 13 Şubat 1999 - PROF.DR. KADRİ BACACI GüNü: Memenin Borderline Lezyonları
 • 8 Mart 2003-Doç.Dr. FEHMİ AKSOY GüNü:Larenks Karsinomu
 • 27 Mayıs 2005-Prof.Dr. KERİMAN TINAZTEPE Günü: çocukluk çağı glomerül hastalıkları
 • 5 Mayıs 2007- ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ 40.YIL TOPLANTISI

1974 yılı, Ankara Patoloji Derneği'nin kısa geçmişindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu yıl PATOLOJİ BüLTENİ, derneğin yayın organı olarak yayına başlamıştır. İlk sayının ilk makalesi Prof. Dr. Necati Eranıl tarafından yazılan "Nefronun Dejeneratif Değişiklikleri Hakkında" başlıklı yazı olmuştur. Meslektaşlar arasında bilgi iletimi, aktarımı ve paylaşımı konusunda çok önemli bir görev üstlenen bu dergi çok büyük bir boşluğu doldurmuş, üstün nitelikli ve kaliteli bir yayın organı olarak yayınlanmaya devam ederken, dernek faaliyetlerinin durdurulması ile 1980'de yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. 1990 yılındaki yoğun çabalar sonrası, 1991 yılında Patoloji Bülteni, 8. ciltten itibaren yeniden yayınlanmaya başlamıştır. 1996 yılında Patoloji Bülteni'nin 13. cildi tamamlanmış bulunmaktadır. 2004 yılında dergi yayın hayatına son vermiştir.

« Geri

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2021, Patoloji Dernekleri Federasyonu