Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Sitopatoloji Derneği


Sitopatoloji Derneği'nin nüvesini Sitopatoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. Ekim 2001’de Adana'da gerçekleştirilen 15. Ulusal Patoloji Kongresi sırasında yapılan Çalışma Grubu Toplantısı'na sitopatoloji alanında çalışan 23 uzman patolog katımış olup, bu toplantı sonunda bir Çalışma Grubu Raporu hazırlanarak grubun çalışma ilkeleri belirlenmiştir. Bu toplantıda, yurdumuzda sitopatoloji alanında çalışan veya sitopatolojiye ilgi duyan patoloji uzmanları arasında kapsamlı bir iletişim zemini sağlamak amacı ile tek bir Sitopatoloji Çalışma Grubu oluşturulmasına, Sitopatoloji Çalışma Grubu'nun periyodik olarak düzenleyeceği toplantılarda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulmasına, alan ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yapılması kararlaştırılan faaliyetlerin daha hızlı ve organize olarak gerçekleştirilebilmesi için Çalışma Grubu üyeleri arasından yedi kişilik bir "Temsilciler Grubu" seçilmiş ve Sitopatoloji Derneği’ nin oluşturulması çalışmaları hız kazanmıştır.

Sitopatoloji Derneği 14.10.2002 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Kurucu yönetim kurulu: Gamze Mocan Kuzey (Bşk.), Dr.Canan Ersöz (Bşk.yard.), Dr. Binnur Önal (gnl.sekr.), Hüseyin Üstün (sayman), Dilek Yılmazbayhan (üye), Nural Erdoğan (üye) Sezer Kulaçoğlu (üye)’den oluşmakta idi. Derneğin kuruluşundaki iki temel amaç, eğitim ve uluslararası temsiliyet olarak öne çıkmıştır. Kurulduğu tarihten itibaren ilk 6 ay içinde Uluslararası Sitoloji Akademisi (IAC) ve Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS)’na asli üyeliğe kabul edilmiştir ve halen yıllık konsey toplantılarında 2 delege ile temsil edilmektedir.

Kurulduğu yıldan itibaren yurt çapında düzenlediği 11 bölgesel toplantısı ve 2 Uluslararası katılımlı Ulusal Kongreyle Sitopatoloji bilimdalının gelişmesine katkıda bulunmaktadır ve 2011 yılında, Istanbul’da düzenlenecek olan 37.Avrupa Sitoloji Kongre’sinin ev sahibi derneği olarak seçilmiş bulunmaktadır. Sitopatoloji Derneği’ nin halen 65 üyesi bulunmaktadır.

Derneğimiz, sitopatolojinin yer aldığı her konuda (kanser tarama politikaları, sitoteknisyen eğitimi vb.), ülkemizin sağlık sorunları ve bunların çözümü için gerekli politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla bünyesinde topladığı uzmanlık bilgilerini, deneyimi, vizyonunu Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunan ve paylaşan, aktif bir kurumdur.

« Geri

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2021, Patoloji Dernekleri Federasyonu