Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Patoloji bilim dalı nedir ve Patoloji uzmanının yetkinliği nasıl tanımlanır?


Patoloji bilim dalı, hastalıklara yol açan nedenleri ("etyoloji"), hastalıkların gelişim süreç ve mekanizmalarını ("patogenez"), bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalığın seyri (prognoz), tedavi seçenekleri ve ilişkili yanıtın değerlendirmesini sellüler ve subsellüler seviyede inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitim sistemimizde Cerrahi Bilimler arasında sınıflanmıştır. Klinik verilerle birlikte, mikroskobik özellikleri ile submikroskopik moleküler değişiklikleri amaca yönelik bütünler. Böylece hastalıkların tanısının konulması, hastalık ilişkili etyopatogenezinin tanımlanması, prognozunun belirlenmesi, hastalıkla ilişkili olarak uygulanan tedavinin etkinliğinin belirlenmesi ve takip edilmesi ile, tedavi yanıtının değerlendirilmesi için gerekli tüm incelemeleri yapar. Anılan tüm bu uygulamaları,  Patoloji Çekirdek Eğitim Programında (ÇEP) tanımlı girişimsel yetkinlikleri kullanarak yerine getirir. Patoloji uzmanı, uzmanlık eğitimi ve devam eden hizmet içi eğitimlerle kazanılmış olan yetkinlikleri, sağlık hizmeti sunumu yanında yapacağı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de kullanır. Ayrıca, bilimsel gelişmelere paralel olarak gelişmiş merkezlerdeki uygulamaları öğrenerek kendini geliştirir, altyapının uygun olduğu laboratuvarlarda, kılavuz veya yönerge eşliğinde uygular.

« Geri

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2024, Patoloji Dernekleri Federasyonu