Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Pathart Mikrofotoğraf YarışmasıSanat evrenseldir ve insan ruhunda oluşturduğu pozitif etkiler tartışmasızdır. Patoloji bilim dalı morfoloji ve renkler bağlamında sanatın soyut ve soyutlama alanlarına hitap edebilen, yaratıcı bir potansiyele sahip olması nedeniyle mikrofotoğrafi alanında gelişime açık bir alandır. Patologların zorlu ve çetin çalışma koşullarında kendilerini rahatlatacak bir etkinlikle uğraşması katkısına ilaveten, oluşturulan sergi illerin önemli merkezlerine götürülüp patolojinin tanınıp tanıtılmasına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Öncelikle ulusal planda başlayacağımız ‘PathArt’ ismi ile başlatacağımız bilim-sanat birlikteliği daha sonra uluslararası planda tanıtılıp dünya genelinde patologlar için yeni fırsatlar oluşturan, meslek içerisinde algıda seçiciliği arttıran bir oluşum haline gelebilir ve böylelikle Türk patolojisi ve Türk Patoloji Kongresi patoloji ve sanatın birleştirilip özendirilmesi konusunda dünyaya öncü olabilir.


1- Eserin temeli patoloji bilimine ait özellikle mikroskopik fotoğraflardan sanatsal yansımalar çıkarılması esasına dayalı olmalıdır.
2- Fotoğraflarda histopatolojik görünüm hissedilebilecek şekilde olmak koşulu ile her türlü teknik, sanatsal yorumlamalar yapılabilir, ancak fotoğrafın özünü değiştirecek müdahaleler kabul edilmez.
3- Fotoğraflar en az 240-300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı 3600 pikselden az olmamak kaydı ile JPG formatında en az 4 MB dosya boyutunda, renkli dijital olmalıdır.
4- Her yarışmacı en çok 3 fotoğraf ile katılabilir.
5- Fotoğraflar üzerinde katılımcıya ait isim, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. Ancak gönderim sırasında fotoğraflar isimle birlikte numaralandırılarak gönderilmelidir. Örn; Can Kaya-1 Can Kaya-2 …
6- Yarışmaya ‘Fotoğraf Değerlendirme Kurulu’ üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz.
7- Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışma dışı bırakılır.
8- Fotoğraflar, Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan “PathArt” jürisi tarafından değerlendirilerek derecelendirilecektir. Değerlendirme öncesinde sosyal medya platformlarında, yarışma öncesi fotoğrafçı ismi olmaksızın yayımlanarak ulusal ve uluslararası beğeni durumu belirlenecek, sonuçlar ödül derecelendirilmesi esnasında göz önünde bulundurulacaktır. Ödüller sıralama yapılmaksızın ilk üç fotoğrafa verilecektir. Seçilen fotoğraflar “Türk Patoloji Dergisi’nin” kapak sayfasında ve Federasyonun web sayfasında fotoğraf sahiplerinin isimleri de belirtilerek yer alacaktır.
9- Dereceye giren eserlerin sergisi öncelikle ulusal kongremizde PathArt için ayrılan bir zamanda yapılacaktır. Ödüller kongrede verilecektir.
10- Katılımcı, eserlerin yayım haklarının eserin sahibiyle birlikte Patoloji Dernekleri Federasyonu’ na devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır.
11- Jüri Dr. Umut Aykutlu, Dr. Sultan Çalışkan, Dr. İlkay Çınar, Dr. Eylül Gün, Dr. Pembe Oltulu, Hacer Irmak Soldamlı (Sitoteknolog, Fotoğraf sanatçısı), Dr. Alp Usubutun, Dr.Hatice Ölger Uzuner’den oluşturacaktır.
12- Fotoğraflar pathartgrup@gmail.commail adresine tek seferde dijital olarak göndermelidir.
13- Son gönderim tarihi 20 Ekim 2017 olarak saptanmıştır.

« Geri

Yorumlar

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2018, Patoloji Dernekleri Federasyonu