Patoloji Dernekleri Federasyonu

 Beni Hatırla | Şifremi Unuttum

Kurullar 

2016 – 2018

Yönetim Kurulu

Başkan:Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak - sak@medicine.ankara.edu.tr – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sekreter:Prof. Dr. Aylar Poyraz - aylar@gazi.edu.tr – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sayman:Prof. Dr. Alp Usubütün - ausubutu@hacettepe.edu.tr – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyeler:

Prof. Dr. Kemal Bakır - kbakir@hotmail.com – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Derya Gümürdülü - gumurdulu@yahoo.com – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet - funda.yilmaz@ege.edu.tr – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. E. Dilek Yılmazbayhan - dilekybayhan@gmail.com - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ümit Çobanoğlu - drumitcoban@gmail.com – Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Pınar Fırat - pfirat@istanbul.edu.tr – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Denetleme Kurulu:

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu - kutsal.yorukoglu@deu.edu.tr - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Büge Öz - bugeoz@hotmail.com - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu - huseyinbaloglu@gmail.com - Özel Anadolu Tıp Merkezi

Onur Kurulu:

Prof. Dr. İlhan Tuncer - ilhantuncer2003@yahoo.com – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yavuz Özoran – ozoran.y@gmail.com- Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Arzu Ruacan - aasungur@gmail.com – Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014-2016

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Sekreter: Doç. Dr. Yasemin Özlük, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Sayman: Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu, Özel Anadolu Tıp Merkezi

Üye: Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Üye: Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Suzan Zorludemir, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Üye: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Doç. Dr. Şafak Ersöz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Hüseyin Üstün, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Kemal Bakır, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Neşe Çallı Demirkan, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Doç  Dr. Sevgen Önder, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onur Kurulu: 

Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı,Tuzlalı Patoloji Sitoloji Laboratuvarı,İstanbul, 

Prof. Dr. Gülfiliz Gönlüşen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012-2014

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Sekreter: Prof. Dr. Erdener Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sayman: Prof. Dr. Aydın İşisağ, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Kemal Bakır, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Binnur Önal, S. B. Dışkapı Y. B. E. A. Hastanesi

Üye: Doç. Dr. Şafak Ersöz, Karadeniz TeknikÜniversitesi Tıp Fakültesi

 

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Büge Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Aysun Uğuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Murat Alper, S. B. Dışkapı Y. B. E. A. Hastanesi

Onur Kurulu

Prof. Dr. Gülşen Özbay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Leyla Memiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Suzan Zorludemir, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

2010-2012

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. İlhan Tuncer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreter: Prof. Dr. Derya Gümürdülü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sayman: Prof. Dr. Kemal Bakır, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Arzu Ruacan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Büge Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Canan Ersöz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Erdener Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onur Kurulu

Prof. Dr. Gülşen Özbay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Suzan Zorludemir, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

2008-2010

Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Arzu Ruacan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. İlhan Tuncer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sekreter: Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sayman: Doç. Dr. Levent Albayrak, Ankara Numune Hastanesi

Üye: Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Üye: Prof. Dr. Mine Hekimgil, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Yücel Güngen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Süha Göksel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Taner Akalın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Etik Kurulu

Prof. Dr. İlhan Tuncer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mete Gülmen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz Özoran, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ali Rıza Kandiloğlu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Binnur Önal, S. B. Dışkapı Y. B. E. A. Hastanesi

Doç. Dr. Hüseyin Üstün, S. B. Ankara Hastanesi

Prof. Dr. Süha Göksel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Leyla Memiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şevket Ruacan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

2006-2008

Başkan: Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp F.

II. Başkan: Prof. Dr. Yücel Güngen Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Sekreter: Prof. Dr. Gülen Doğusoy İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp F.

Sayman: Prof. Dr. Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp F.

Y.K.Üyesi: Prof. Dr. İlhan Tuncer Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Y.K.Üyesi: Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Y.K.Üyesi: Doç. Dr. Özlem Aydın Acıbadem Merkez Patoloji Laboratuarı

 

Denetleme Kurulu:

Bülent Celasun Başkent Ü. Tıp Fak.

Ender Düzcan Pamukkale Ü. T. F

Kemal Bakır Gaziantep Ü. T. F

 

Onur Kurulu

Şevket Ruacan Mesa Hastanesi

Leyla Memiş Gazi Ü. T. F.

Ömer Uluoğlu Gazi Ü. T. F

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

Konsültasyon ve Etik (322 kb)

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (66,93 kb)

Rutin Patoloji Uygulamalarında İşleyiş ve Etik (76,20 kb)

Patoloji Dernekleri Federasyonu Etik Yönerge Taslağı (47,44 kb)

Patoloji Etik Kurul Başvuru Formu (392,98 kb)

Patoloji Dernekleri Federasyonu Etik Kurulu Otopsi Etiği ve Otopsi Onam Belgeleri (38,81 kb)

Patoloji Dernekleri Federasyonu Konsültasyon Yönergesi 20071208 (41,08 kb)

Patoloji Dernekleri Federasyonu Patoloji Konsültasyon Formu 20071208 (76,98 kb)

Araştırma Bütçesi Hakkında Açıklama Formu (52,96 kb)

Araştırma Gizlilik Belgesi (49,66 kb)

Olgu Bilgi Formu (87,31 kb)

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Onam Formu (43,20 kb)

2013 Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ve Ekleri

Yönetmelik (150 Kb)

Ekleri (107 Kb)

Konsültasyon Formu (76 Kb)

Formalin-ksilol ölçüm yönergesi

İzinsiz kopyalama yapılmaz, her hakkı saklıdır. Copyright © 2018, Patoloji Dernekleri Federasyonu