SÖZEL BİLDİRİ NO TARİH SALON KONU SORUMLU BİLDİRİ BAŞLIĞI ÖDÜL BAŞVURU
OTURUM BAŞKANLARI GÜLEN DOĞUSOY - MÜGE TUNÇYÜREK  
S07 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji CEYDA SÖNMEZ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE İLERİ EVRE MİDE KARSİNOMLARINDAKİ HER-2 POZİTİFLİĞİ VE DEĞERLENDİRMEDEKİ SORUNLAR Hayır
S08 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji SELİN ÇORAK ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA İZLENEN GLUTEN ENTEROPATİSİ: HİSTOPATOLOJİK BULGULARDA BİR FARK VAR MI? Evet
S09 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji HÜSNİYE ESRA PAŞAOĞLU GASTROİNTESTİNAL VE PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE WHO 2OOO VE WHO 2010 KLASİFİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Hayır
S10 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji SİBEL ERDAMAR KRAS MUTASYON ALT TİPLERİ VE BRAF MUTASYONUNUN METASTATİK KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA KLİNİKOPATOLOJİK VERİLERLE İLİŞKİSİ: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ Evet
S11 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji BERNA TOTAN ATEŞ METOTREKSAT İLE BARSAK EPİTELİ HASARI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HESPERİDİNİN KORUYUCU ETKİSİ Evet
S12 18 Kasım 2011 Cuma Efes Gastrointestinal Patoloji ARMAĞAN GÜNAL NEOADJUVAN TEDAVİ ALMIŞ REKTUM REZEKSİYONLARINDA DİSEKE EDİLEN TOPLAM LENF NODU SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Evet
OTURUM BAŞKANLARI TÜLAY CANDA - CANAN ERSÖZ  
S40 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Sitopatoloji AYŞEGÜL ERDEM BETHESDA 2001 SİSTEMİNE GÖRE RAPORLANAN SERVİKAL SİTOLOJİ OLGULARIMIZIN TAKİP SONUÇLARI Hayır
S41 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Sitopatoloji SEVGİYE KAÇAR ÖZKARA TRANSTORASİK,TRANSBRONŞİAL İNCE İĞNE ASPİRASYONU VE BRONŞ LAVAJI SİTOPATOLOJİSİ’NDE BRONKOJENİK KARSİNOMLARIN SUBTİPLEMESİ; 516 OLGUDA SİTO-HİSTOPATOLOJİK KORELASYON Evet
S24 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Meme Patolojisi İREM ÖZÖVER TUNELİ İNVAZİV DUKTAL-NOS MEME KARSİNOMLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOPATOLOJİSİNİN DEĞERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Evet
S23 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Meme Patolojisi AYŞE NUR TOKSÖZ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE MEME REZEKSİYONLARINDAKİ MEGA KASET DENEYİMLERİMİZ Evet
S25 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Meme Patolojisi EMEL EBRU PALA MEME KANSERİNDE HER2 GEN DURUMUNU BELİRLEMEDE İN SİTU HİBRİDİZASYON DENEYİMİMİZ Evet
S26 18 Kasım 2011 Cuma Bergama Meme Patolojisi FATMA DİLEK KAYMAKÇI MEME KARSİNOMLARINDA Kİ67 VE KASPAZ İMMÜNOHİSTOKİMYASININ PROGNOZLA İLİŞKİSİ Evet
OTURUM BAŞKANLARI BANU LEBE - ELİF PEŞTERELİ  
S01 18 Kasım 2011 Cuma Teos Baş-Boyun Patolojisi DEMET ETİT LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA TÜMÖRAL STROMADA LENFOPLAZMOSİTER HÜCRE SAYISININ LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ Evet
S02 18 Kasım 2011 Cuma Teos Dermatopatoloji SÜMEYYE EKMEKCİ KUTANÖZ İLAÇ REAKSİYONLARININ PATERN VE BULGULARI Evet
S03 18 Kasım 2011 Cuma Teos Dermatopatoloji NEŞE ÇALLI DEMİRKAN MELANOM PROGNOZUNDA OSTEOPONTİN EKSPRESYONUN YERİ Hayır
S18 18 Kasım 2011 Cuma Teos Jinekopatoloji SABA KİREMİTCİ HİPERPLASTİK VE MALİGN ENDOMETRİAL DOKULARDA PAX2 EKSPRESYONU Evet
S19 18 Kasım 2011 Cuma Teos Jinekopatoloji ŞEMSİ ALTANER OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOMLARINDA GRADE’İN YAŞAM SÜRESİ VE NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ Evet
S20 18 Kasım 2011 Cuma Teos Jinekopatoloji FATMAGÜL KUŞKU ÇABUK OVERİN YÜZEY EPİTEL KARSİNOMLARINDA SURVİVİN VE MMP-9 EKSPRESYONU Evet
OTURUM BAŞKANLARI HÜSEYİN ÜSTÜN - FİKRİ ÖZTOP  
S05 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Endokrin Patoloji GÜVEN GÜNEY FOLLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMUNUN MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ:KLASİK NÜKLEER ÖZELLİKLER İÇEREN VE İÇERMEYEN ALANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Evet
S06 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Endokrin Patoloji GİZEM AKKAŞ TİROİD PAPİLLER KARSİNOM (TPK), PAPİLLER MİKROKARSİNOM (TPMK)VE TİROİD PAPİLLER KARSİNOMUN LENF NODU METASTAZINDA (TPKLNM)APOPTOZ VE HÜCRE SİKLUSU İLE İLİŞKİLİ BELİRLEYİCİLERİN (P16, P21, P27, P53, BCL-2, BAX, BCL-XL VE SİKLİN D1) DOKU MİKROARRAY (DMA) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI Evet
S21 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Lokomotor Sistem Patolojisi KIVILCIM EREN ERDOĞAN DÜŞÜK DERECELİ FİBROMİKZOİD SARKOM OLGULARINDA FUS-CREB3L2 TRANSLOKASYONU Evet
S22 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Lokomotor Sistem Patolojisi DERYA DEMİR SİNOVYAL SARKOM OLGULARINDA KONVANSİYONEL BULGULARIN VE İMMUNHİSTOKİMYASAL PARAMETRELERİN (Kİ-67, BCL-2, C-MYC VE SURVİVİNİN) PROGNOSTİK DEĞERİ Evet
S36 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Nöropatoloji RECEP BAŞARAN MENİNGİOMALARIN ALT TİPLERİNDE 1P VE 19Q KROMOZOMUNUN FISH YÖNTEMİ İLE KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: TANI VE PROGNOZ Evet
S37 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Patoloji İnformatiği HALİDE NUR ÜRER PATOLOJİ LABORATUVARI FALİYET TABANLI MALİYET ANALİZİ Evet
S38 19 Kasım 2011 Cumartesi Smyrna Patoloji Teknikleri ILGIN KARAMAN FORMALİN VE KSİLOL YERİNE KULLANILAN SOLÜSYONLARIN DOKU TAKİBİNE ETKİSİ Evet
OTURUM BAŞKANLARI SÜHA GÖKSEL - GÜLŞEN ÖZBAY  
S13 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Gastrointestinal Patoloji HİLAL SERAP ARSLAN ÖZOFAGUS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA NF-?B, COX-2 VE E-CADHERİN EKSPRESYONUNUN ÖNEMİ Evet
S14 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Gastrointestinal Patoloji EBRU DEMİRALAY TANI ANINDA UZAK METASTAZI BULUNMAYAN KOLOREKTAL ADENOKARSİNOMLARDA K-RAS MUTASYONU: HER/NEU EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK DEĞİŞKENLER İLE KORELASYONU Hayır
S32 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Moleküler Patoloji BURÇİN ÇELİK KOLOREKTAL KARSİNOMLARDAKİ K-RAS MUTASYONUNUN PATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Evet
S15 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEVRA DURSUN 10954 KOLESİSTEKTOMİ MATERYALİNDE NEOPLAZİ İNSİDANSI VE NEOPLAZİLERİN HİSTOLOJİK ALT TİPLENDİRMELERİ Evet
S16 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Hepato-pankreato-biliyer Patoloji AYTEKİN AKYOL HEPATOSELLÜLER KARSİNOM OLGULARINDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BETA-CATENİN EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI Evet
S17 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Hepato-pankreato-biliyer Patoloji ASUMAN ARGON PANKREAS DUKTAL ADENOKARSİNOMLARINDA APOPTOZ İNHİBİTÖR PROTEİNLERİN EKSPRESYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Evet
S04 19 Kasım 2011 Cumartesi Efes Diğer UĞUR FIRAT STZ (STREPTOZOSİN) DİYABETİK SIÇANLARIN ERİTROSİTLERİNDE ARTMIŞ CASPASE-3 İMMÜNREAKTİVİTESİ Evet
OTURUM BAŞKANLARI YILDIZ ERHAN - ŞEYDA KARAVELİ  
S27 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Meme Patolojisi ÜMİT BAYOL MEMENİN FİLLOİD TÜMÖRLERİNDE BENİGN / MALİGN AYIRIMINDA ÖNEMLİ MORFOLOJİK PARAMETRELER NELERDİR? Hayır
S28 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Meme Patolojisi CANSU KARAKAŞ MEMENİN İNVAZİV KANSERLERİNDE SİKLİN E VE P-CDK2 EKSPRESYONU VE SİTOPLAZMİK BOYANMA PATERNİNİN PROGNOSTİK ONEMİ Evet
S29 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Meme Patolojisi GÖKÇE AŞKAN MEMENİN LOBÜLER KARSİNOMLARINDA ER, PR, HER2/NEU, P53, BCL-2, E-KADERİN VE Kİ-67 EKSPRESYONU İLE KLİNİK PROGNOZ İLİŞKİSİ Evet
S30 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Meme Patolojisi TUĞBA ÖZÇEREZCİ (KARAPINAR) NEOADJUAN KEMOTERAPİ ALAN İNVAZİV MEME KARSİNOMU VAKALARINDA KEMOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ER, PR, CERB B2 VE Kİ 67 SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Evet
S31 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Meme Patolojisi AYTEKİN AKYOL ÜÇLÜ NEGATİF MEME KARSİNOMU OLGULARINDA WNT YOLAK AKTİVASYONU Evet
S39 19 Kasım 2011 Cumartesi Bergama Pediatrik-Perinatal Patoloji YELİZ ARMAN KARAKAYA ERKEN FETAL KAYIPLARDA HOFBAUER HÜCRELERİNİN PLASENTAL VİLLÖZ VASKÜLATÜRE ETKİSİ Evet
OTURUM BAŞKANLARI KUTSAL YÖRÜKOĞLU - İLHAN TUNCER  
S33 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Nefropatoloji SABA KİREMİTCİ LUPUS NEFRİTİ KLASİFİKASYONU BİZE NE VERİYOR? Evet
S34 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Nefropatoloji SAİT ŞEN RENAL AMİLOİDOZ İNSİDANSI VE RENAL PATOLOJİ LABORATUVARLARININ DENEYİMİ Evet
S35 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Nefropatoloji SAİT ŞEN RENAL AMİLOİDOZLARIN ALT TİPLENDİRMESİNDE İMMUNHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRMENİN YERİ Evet
S42 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Ürogenital Patoloji ALİ KURT KURŞUN ZEHİRLENMESİNE MARUZ BIRAKILAN RAT TESTİSLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENEN FENOLİK İLE AZALTILMASI Evet
S43 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Ürogenital Patoloji ARZU ÖZDAMAR MESANE ÜROTELİYAL NEOPLAZİLERİNDE D2-40 İLE SAPTANAN LENFATİK DAMAR YOĞUNLUĞUNUN VE LENFATİK ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN (VEGF-C VE VEGF-D) EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ Evet
S44 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Ürogenital Patoloji EGEMEN AKINCIOĞLU PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA CD105 VE CD31 İLE MİKRODAMAR YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Evet
S45 19 Kasım 2011 Cumartesi Teos Ürogenital Patoloji KÜRŞAT YILDIZ RADİKAL SİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE TÜMÖR İNVAZYONU İLE LENF DÜĞÜMÜ METASTAZININ KORELASYONU Hayır