Sayın Katılımcılarımız,

Kongremize gönderilmiş ve kabul edilmiş olan tüm sözel ve poster bildiriler kongre web sitemizde yayınlanmıştır. Bazı bildirilerin sunum şeklinde değişiklik yapıldığı için, mutlaka sözel ve poster sunum listelerini kontrol ederek, sunumunuzun hangi gruba kabul edildiğini teyid ediniz.

Ödül değerlendirmesi için başvuru sahiplerinin dikkatine: Ödül değerlendirmesi için başvurduysanız  sunum ve E posterlerinizi en geç 3 Kasım 2011 tarihine kadar odul@dalyatur.com adresine pdf veya ppt dosyası olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bildiri listesinden bildiri numaranıza bakınız ve dosyanızın adını bildiri numaranızla değiştirip gönderiniz (Örn. S34.ppt veya S34.pdfP453.ppt veya P453.pdf gibi).

Sözel bildiri sahiplerinin dikkatine: Sözel bildirilerin sunum süresi 7 dakika ile sınırlandırılmıştır. Sunum sabahı saat 09:00-10:00 arası sunumlarınızı CD’ye kaydederek sunum kontrol odasına getiriniz.

Poster bildiri sahiplerinin dikkatine: Poster bildiriler e-poster olarak yayınlanacaktır ve LCD ekranda rahat görüntülenebilmesi için yatay düzlemi geniş olacak şekilde 100x70 boyutta pdf veya ppt dosyası olarak poster@dalyatur.com adresine e-posta ile en geç 10 Kasım 2011 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bildiri listesinden bildiri numaranıza bakınız ve dosyanızın adını bildiri numaranızla değiştirip gönderiniz (Örn. S34.ppt veya S34.pdfP453.pptveya P453.pdf gibi).

Tüm bildiri sunucularının dikkatine:Bildirinin kongre kitapcığında yayınlanabilmesi ve kongrede sunulmak üzere yer verilebilmesi için, kabul edilen bildiride sunucu olarak adı verilen kişinin en geç 24 Ekim 2011 tarihine kadar kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

Ulusal Patoloji Kongresi Kabul Edilen Poster ve Sözel Bildiriler

Bildiri Türü Numarası Kategorisi İsim&Soyisim Konusu
Sözel Bildiri S01 Baş-Boyun Patolojisi DEMET ETİT LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA TÜMÖRAL STROMADA LENFOPLAZMOSİTER HÜCRE SAYISININ LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S02 Dermatopatoloji SÜMEYYE EKMEKCİ KUTANÖZ İLAÇ REAKSİYONLARININ PATERN VE BULGULARI
Sözel Bildiri S03 Dermatopatoloji NEŞE ÇALLI DEMİRKAN MELANOM PROGNOZUNDA OSTEOPONTİN EKSPRESYONUN YERİ
Sözel Bildiri S04 Diğer UĞUR FIRAT STZ (STREPTOZOSİN) DİYABETİK SIÇANLARIN ERİTROSİTLERİNDE ARTMIŞ CASPASE-3 İMMÜNREAKTİVİTESİ
Sözel Bildiri S05 Endokrin Patoloji GÜVEN GÜNEY FOLLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMUNUN MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ:KLASİK NÜKLEER ÖZELLİKLER İÇEREN VE İÇERMEYEN ALANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri S06 Endokrin Patoloji GİZEM AKKAŞ TİROİD PAPİLLER KARSİNOM (TPK), PAPİLLER MİKROKARSİNOM (TPMK)VE TİROİD PAPİLLER KARSİNOMUN LENF NODU METASTAZINDA (TPKLNM)APOPTOZ VE HÜCRE SİKLUSU İLE İLİŞKİLİ BELİRLEYİCİLERİN (P16, P21, P27, P53, BCL-2, BAX, BCL-XL VE SİKLİN D1) DOKU MİKROARRAY (DMA) YÖNTEMİYLE SAPTANMASI
Sözel Bildiri S07 Gastrointestinal Patoloji CEYDA SÖNMEZ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE İLERİ EVRE MİDE KARSİNOMLARINDAKİ HER-2 POZİTİFLİĞİ VE DEĞERLENDİRMEDEKİ SORUNLAR
Sözel Bildiri S08 Gastrointestinal Patoloji SELİN ÇORAK ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA İZLENEN GLUTEN ENTEROPATİSİ: HİSTOPATOLOJİK BULGULARDA BİR FARK VAR MI?
Sözel Bildiri S09 Gastrointestinal Patoloji HÜSNİYE ESRA PAŞAOĞLU GASTROİNTESTİNAL VE PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE WHO 2OOO VE WHO 2010 KLASİFİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri S10 Gastrointestinal Patoloji SİBEL ERDAMAR KRAS MUTASYON ALT TİPLERİ VE BRAF MUTASYONUNUN METASTATİK KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA KLİNİKOPATOLOJİK VERİLERLE İLİŞKİSİ: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ
Sözel Bildiri S11 Gastrointestinal Patoloji BERNA TOTAN ATEŞ METOTREKSAT İLE BARSAK EPİTELİ HASARI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HESPERİDİNİN KORUYUCU ETKİSİ
Sözel Bildiri S12 Gastrointestinal Patoloji ARMAĞAN GÜNAL NEOADJUVAN TEDAVİ ALMIŞ REKTUM REZEKSİYONLARINDA DİSEKE EDİLEN TOPLAM LENF NODU SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sözel Bildiri S13 Gastrointestinal Patoloji HİLAL SERAP ARSLAN ÖZOFAGUS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA NF-κB, COX-2 VE E-CADHERİN EKSPRESYONUNUN ÖNEMİ
Sözel Bildiri S14 Gastrointestinal Patoloji EBRU DEMİRALAY TANI ANINDA UZAK METASTAZI BULUNMAYAN KOLOREKTAL ADENOKARSİNOMLARDA K-RAS MUTASYONU: HER/NEU EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK DEĞİŞKENLER İLE KORELASYONU
Sözel Bildiri S15 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEVRA DURSUN 10954 KOLESİSTEKTOMİ MATERYALİNDE NEOPLAZİ İNSİDANSI VE NEOPLAZİLERİN HİSTOLOJİK ALT TİPLENDİRMELERİ
Sözel Bildiri S16 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji AYTEKİN AKYOL HEPATOSELLÜLER KARSİNOM OLGULARINDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BETA-CATENİN EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri S17 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji ASUMAN ARGON PANKREAS DUKTAL ADENOKARSİNOMLARINDA APOPTOZ İNHİBİTÖR PROTEİNLERİN EKSPRESYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
Sözel Bildiri S18 Jinekopatoloji SABA KİREMİTCİ HİPERPLASTİK VE MALİGN ENDOMETRİAL DOKULARDA PAX2 EKSPRESYONU
Sözel Bildiri S19 Jinekopatoloji ŞEMSİ ALTANER OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOMLARINDA GRADE’İN YAŞAM SÜRESİ VE NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ
Sözel Bildiri S20 Jinekopatoloji FATMAGÜL KUŞKU ÇABUK OVERİN YÜZEY EPİTEL KARSİNOMLARINDA SURVİVİN VE MMP-9 EKSPRESYONU
Sözel Bildiri S21 Lokomotor Sistem Patolojisi KIVILCIM EREN ERDOĞAN DÜŞÜK DERECELİ FİBROMİKZOİD SARKOM OLGULARINDA FUS-CREB3L2 TRANSLOKASYONU
Sözel Bildiri S22 Lokomotor Sistem Patolojisi DERYA DEMİR SİNOVYAL SARKOM OLGULARINDA KONVANSİYONEL BULGULARIN VE İMMUNHİSTOKİMYASAL PARAMETRELERİN (Kİ-67, BCL-2, C-MYC VE SURVİVİNİN) PROGNOSTİK DEĞERİ
Sözel Bildiri S23 Meme Patolojisi AYŞE NUR TOKSÖZ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE MEME REZEKSİYONLARINDAKİ MEGA KASET DENEYİMLERİMİZ
Sözel Bildiri S24 Meme Patolojisi İREM ÖZÖVER TUNELİ İNVAZİV DUKTAL-NOS MEME KARSİNOMLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOPATOLOJİSİNİN DEĞERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sözel Bildiri S25 Meme Patolojisi EMEL EBRU PALA MEME KANSERİNDE HER2 GEN DURUMUNU BELİRLEMEDE İN SİTU HİBRİDİZASYON DENEYİMİMİZ
Sözel Bildiri S26 Meme Patolojisi FATMA DİLEK KAYMAKÇI MEME KARSİNOMLARINDA Kİ67 VE KASPAZ İMMÜNOHİSTOKİMYASININ PROGNOZLA İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S27 Meme Patolojisi ÜMİT BAYOL MEMENİN FİLLOİD TÜMÖRLERİNDE BENİGN / MALİGN AYIRIMINDA ÖNEMLİ MORFOLOJİK PARAMETRELER NELERDİR?
Sözel Bildiri S28 Meme Patolojisi CANSU KARAKAŞ MEMENİN İNVAZİV KANSERLERİNDE SİKLİN E VE P-CDK2 EKSPRESYONU VE SİTOPLAZMİK BOYANMA PATERNİNİN PROGNOSTİK ONEMİ
Sözel Bildiri S29 Meme Patolojisi GÖKÇE AŞKAN MEMENİN LOBÜLER KARSİNOMLARINDA ER, PR, HER2/NEU, P53, BCL-2, E-KADERİN VE Kİ-67 EKSPRESYONU İLE KLİNİK PROGNOZ İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S30 Meme Patolojisi TUĞBA ÖZÇEREZCİ ( KARAPINAR ) NEOADJUAN KEMOTERAPİ ALAN İNVAZİV MEME KARSİNOMU VAKALARINDA KEMOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ER, PR, CERB B2 VE Kİ 67 SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri S31 Meme Patolojisi AYTEKİN AKYOL ÜÇLÜ NEGATİF MEME KARSİNOMU OLGULARINDA WNT YOLAK AKTİVASYONU
Sözel Bildiri S32 Moleküler Patoloji BURÇİN ÇELİK KOLOREKTAL KARSİNOMLARDAKİ K-RAS MUTASYONUNUN PATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S33 Nefropatoloji SABA KİREMİTCİ LUPUS NEFRİTİ KLASİFİKASYONU BİZE NE VERİYOR?
Sözel Bildiri S34 Nefropatoloji SAİT ŞEN RENAL AMİLOİDOZ İNSİDANSI VE RENAL PATOLOJİ LABORATUVARLARININ DENEYİMİ
Sözel Bildiri S35 Nefropatoloji SAİT ŞEN RENAL AMİLOİDOZLARIN ALT TİPLENDİRMESİNDE İMMUNHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRMENİN YERİ
Sözel Bildiri S36 Nöropatoloji RECEP BAŞARAN MENİNGİOMALARIN ALT TİPLERİNDE 1P VE 19Q KROMOZOMUNUN FISH YÖNTEMİ İLE KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: TANI VE PROGNOZ
Sözel Bildiri S37 Patoloji İnformatiği HALİDE NUR ÜRER PATOLOJİ LABORATUVARI FALİYET TABANLI MALİYET ANALİZİ
Sözel Bildiri S38 Patoloji Teknikleri ILGIN KARAMAN FORMALİN VE KSİLOL YERİNE KULLANILAN SOLÜSYONLARIN DOKU TAKİBİNE ETKİSİ
Sözel Bildiri S39 Pediatrik-Perinatal Patoloji YELİZ ARMAN KARAKAYA ERKEN FETAL KAYIPLARDA HOFBAUER HÜCRELERİNİN PLASENTAL VİLLÖZ VASKÜLATÜRE ETKİSİ
Sözel Bildiri S40 Sitopatoloji AYŞEGÜL ERDEM BETHESDA 2001 SİSTEMİNE GÖRE RAPORLANAN SERVİKAL SİTOLOJİ OLGULARIMIZIN TAKİP SONUÇLARI
Sözel Bildiri S41 Sitopatoloji SEVGİYE KAÇAR ÖZKARA TRANSTORASİK,TRANSBRONŞİAL İNCE İĞNE ASPİRASYONU VE BRONŞ LAVAJI SİTOPATOLOJİSİ’NDE BRONKOJENİK KARSİNOMLARIN SUBTİPLEMESİ; 516 OLGUDA SİTO-HİSTOPATOLOJİK KORELASYON
Sözel Bildiri S42 Ürogenital Patoloji ALİ KURT KURŞUN ZEHİRLENMESİNE MARUZ BIRAKILAN RAT TESTİSLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENEN FENOLİK İLE AZALTILMASI
Sözel Bildiri S43 Ürogenital Patoloji ARZU ÖZDAMAR MESANE ÜROTELİYAL NEOPLAZİLERİNDE D2-40 İLE SAPTANAN LENFATİK DAMAR YOĞUNLUĞUNUN VE LENFATİK ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN (VEGF-C VE VEGF-D) EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S44 Ürogenital Patoloji EGEMEN AKINCIOĞLU PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA CD105 VE CD31 İLE MİKRODAMAR YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ
Sözel Bildiri S45 Ürogenital Patoloji KÜRŞAT YILDIZ RADİKAL SİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE TÜMÖR İNVAZYONU İLE LENF DÜĞÜMÜ METASTAZININ KORELASYONU
E-Poster Bildiri P001 Baş-Boyun Patolojisi SEDA GÜN 74 YAŞINDA BAYAN HASTADA NAZOFARENGEAL KİTLE. BENİGN NAZOFARİNGEAL HAİRY (SAÇLI) POLİP
E-Poster Bildiri P002 Baş-Boyun Patolojisi FUNDA CANAZ BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNİN PRİMER MUKOZAL MALİGN MELANOMU
E-Poster Bildiri P003 Baş-Boyun Patolojisi EYLEM PINAR ESER BENİGN LENFOEPİTELYAL LEZYON (MİKULİCZ HASTALIĞI): OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P004 Baş-Boyun Patolojisi SERDAR TOKMAK BRANKİAL KLEFT KİSTİNİ TAKLİT EDEN KİSTİK SCHWANNOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P005 Baş-Boyun Patolojisi FATOŞ TEKELİOĞLU ÇOCUK VAKADA ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P006 Baş-Boyun Patolojisi FATOŞ TEKELİOĞLU ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ OLAN OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P007 Baş-Boyun Patolojisi MELİS EMİNE SİREL ERİŞKİN HASTADA NAZOFARENGEAL KÖKENLİ ALVEOLER RABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P008 Baş-Boyun Patolojisi FAZİLET UĞUR DUMAN GASTRİK MUKOZA İÇEREN BRONKOJENİK KİST: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P009 Baş-Boyun Patolojisi PEMBE GÖZKAPAĞININ TRİKOEPİTELYOMASI, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P010 Baş-Boyun Patolojisi AYŞEGÜL ŞAŞMAZ İNTRANAZAL MENENGİOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P011 Baş-Boyun Patolojisi BETÜL BERBEROĞLU JUVENİL HYALİNİZE FİBROMATOZİS
E-Poster Bildiri P012 Baş-Boyun Patolojisi PEMBE KONDROİD SYRİNGOM, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P013 Baş-Boyun Patolojisi PINAR CELEPLİ KRONİK SKLEROZAN SİYALOADENİT (KÜTTNER TÜMÖRÜ) (IGG4 İLE İLİŞKİLİ SİYALOADENİT): OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P014 Baş-Boyun Patolojisi ESRA ÖZHAMAM KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖRLERİ TAKLİT EDEN SİNONAZAL MALİGN MELANOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P015 Baş-Boyun Patolojisi HİLAL NALBANT LARENGEAL MELANOZİS: İKİ OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P016 Baş-Boyun Patolojisi NEBİYYE GENEL LARİNGEAL NÖROFİBROM OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P017 Baş-Boyun Patolojisi MELAHAT DÖNMEZ LARİNGOSEL, 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P018 Baş-Boyun Patolojisi EBRU AKAY LARİNKS LİPOMU: VAKA TAKDİMİ
E-Poster Bildiri P019 Baş-Boyun Patolojisi HÜLYA ŞİMŞEK LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA EGFR, CerbB2, p16, p53 EKSPRESYONLARI VE KONVANSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P020 Baş-Boyun Patolojisi MELAHAT DÖNMEZ LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA P16 EKSPRESYONU VE HPV İLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P021 Baş-Boyun Patolojisi MELAHAT DÖNMEZ LARİNKSİN SOLUNUM EPİTELİNDE VE TÜKRÜK BEZİNDE P16 EXPRESYONU
E-Poster Bildiri P022 Baş-Boyun Patolojisi HAVVA ERDEM LARİNKSTE BAZALOİD TİP SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P023 Baş-Boyun Patolojisi MELAHAT DONMEZ LARİNKSTE EPİDERMOİD KİST-2 OLGU NEDENİYLE-
E-Poster Bildiri P024 Baş-Boyun Patolojisi TÜMAY ÖZGÜR LARİNKSTE PYOJENİK GRANÜLOM: İKİ OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P025 Baş-Boyun Patolojisi İREM HİCRAN ÖZBUDAK LENF NODÜLÜ METASTAZIYLA TANI ALAN NAZAL-PARANAZAL YERLEŞİMLİ ALVEOLAR RABDOMYOSARKOM
E-Poster Bildiri P026 Baş-Boyun Patolojisi İRFAN BAYRAM MANDİBULADA MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN AKTİNOMİKOZİS OSTEOMİYELİTİ (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P027 Baş-Boyun Patolojisi SERDAR ALTINAY MANDİBULER KEMİKTE SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMA TANISI ALAN HASTADA NÜKS ŞÜPHESİ: AKTİNOMİCES İNFEKSİYONU
E-Poster Bildiri P028 Baş-Boyun Patolojisi AYSEGÜL ARSLAN MEDİASTİNAL KİTLE BİYOPSİSİNDEN TANI ALAN TİROİD MEDULLER KARSİNOM (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P029 Baş-Boyun Patolojisi ASUMAN KİLİTCİ MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P030 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji SAİME SEZGİN RAMADAN MULTİPL KARACİĞER ABSESİ İLE PREZENTE OLAN PRİMER İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN KARSİNOM:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TEKRARI
E-Poster Bildiri P031 Baş-Boyun Patolojisi HAVVA ERDEM MULTİPL ODAKLI, AGRESİF DAVRANIŞLI BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM
E-Poster Bildiri P032 Baş-Boyun Patolojisi NURAY CAN NAZAL HEMANJİOPERİSİTOMA LİKE TÜMÖR; ÜÇ OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P033 Baş-Boyun Patolojisi ESEN ÖZYEDEK NAZAL KAVİTEDE İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK PSÖDOTÜMÖR (PLAZMA HÜCRELİ GRANÜLOM ):OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P034 Baş-Boyun Patolojisi ESEN ÖZYEDEK NAZAL KAVİTEDE LOKALİZE GLOMANJİYOPERİSİTOMA (SİNONAZAL TİP HEMANJİYOPERİSİTOM):OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P035 Baş-Boyun Patolojisi METİN AKBULUT NAZAL KAVİTEDE MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P036 Baş-Boyun Patolojisi PEMBE NAZAL KAVİTENİN VASKÜLER LEİOMYOMU (ANJİOMYOM), OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P037 Baş-Boyun Patolojisi AYÇA TAN NAZOFARENKS YERLEŞİMLİ PLEOMORFİK ADENOM
E-Poster Bildiri P038 Baş-Boyun Patolojisi TUBA CANPOLAT NAZOFARİKS TUTULUMU GÖSTEREN VİSSERAL LEİSMANYAZİS: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P039 Baş-Boyun Patolojisi ESRA ÖZHAMAM NAZOFARİNGEAL GANGLİOSİTİK PARAGANGLİOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P040 Baş-Boyun Patolojisi MERVA SOLUK TEKKEŞİN ODONTOMALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
E-Poster Bildiri P041 Baş-Boyun Patolojisi MERVA SOLUK TEKKEŞİN ORAL KAVİTEDE KONDROİD KORİSTOM : 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P042 Baş-Boyun Patolojisi ERDEM VARGÖL ORBİTA YERLEŞİMLİ YOLK KESESİ TÜMÖRÜ; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P043 Baş-Boyun Patolojisi SERDAR ALTINAY PAROTİS BEZİNDE DEV LİPOMA
E-Poster Bildiri P044 Baş-Boyun Patolojisi AYNUR ALBAYRAK PAROTİS BEZİNİN PRİMER MİX SELLÜLER TİP HODGKİN LENFOMASI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P045 Baş-Boyun Patolojisi HAVVA ERDEM PAROTİSTE EPİTELYAL-MYOEPİTELYAL KARSİNOM: NADİR OLGU
E-Poster Bildiri P046 Baş-Boyun Patolojisi MELAHAT DÖNMEZ PAROTİSTE GÖRÜLEN PAPİLLER ONKOSİTİK KİSTADENOMA-OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P047 Baş-Boyun Patolojisi ŞAFAK ERSÖZ PAROTİSTE KONDROM (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P048 Baş-Boyun Patolojisi ELİF DEMİRCİ PAROTİSTE SCHWANNOM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P049 Baş-Boyun Patolojisi RECEP BEDİR PERİFERAL OSSİFİYE FİBROM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P050 Baş-Boyun Patolojisi OYA NERMİN SİVRİKOZ PRİMER TİROİD ANGİOSARKOMU:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P051 Baş-Boyun Patolojisi TUBA CANPOLAT RADYOTERAPİ SONRASI GELİŞEN MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM İLE PRİMER TİROİD FOLLÜKÜLER KARSİNOM METAZTAZININ BİRLİKDELİĞİ : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P052 Baş-Boyun Patolojisi ALİ KURT RİCHTER TRANSFORMASYONU VARYANTI KLASİK HODGKİN LENFOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P053 Baş-Boyun Patolojisi UĞUR FIRAT SAĞ OVERDE SELLÜLER FİBROMANIN EŞLİK ETTİĞİ SOL AKSESUAR OVER OLGUSU
E-Poster Bildiri P054 Baş-Boyun Patolojisi SEVDEGÜL MUNGAN SERT DAMAKTA MALİGN MYOEPİTELYOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P055 Baş-Boyun Patolojisi TÜRKAN A. REZANKO SİNONAZAL BÖLGENİN TANI GÜÇLÜĞÜ YARATABİLECEK NADİR TÜMÖRLERİ
E-Poster Bildiri P056 Baş-Boyun Patolojisi SEHER YÜKSEL SİNONAZAL GLOMANJİOPERİSİTOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P057 Baş-Boyun Patolojisi SEVİNÇ HALLAÇ KESER SUPRAKLAVİKULAR YERLEŞİMLİ KİST HİDATİD: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P058 Baş-Boyun Patolojisi HAVVA ERDEM TİROGLOSSAL KİST ZEMİNİNDE GELİŞEN PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P059 Baş-Boyun Patolojisi RECEP BEDİR TONSİLDE KAPOSİ SARKOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P060 Baş-Boyun Patolojisi ÜLKÜ KAZANCI TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE HİSTOGENEZ VE PROGNOZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK P27, SKP2, CKS1, DEFENSİN, P53 VE Kİ-67'NİN ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P061 Baş-Boyun Patolojisi HASAN GÖKÇE VOKAL KORD YERLEŞİMLİ SOLİTER EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P062 Baş-Boyun Patolojisi GÜLİZ ÖZKÖK WARTHİN TÜMÖRÜNDE CD30 (+) DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P063 Dermatopatoloji HASAN GÖKÇE AKANTOLİTİK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P064 Dermatopatoloji ZEYNEP SEVER ALIN YERLEŞMLİ KONDROİD SİRİNGOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P065 Dermatopatoloji FATMA ÖZ ATALAY ANEVRİZMAL DERMATOFİBROM (FİBRÖZ HİSTİOSİTOM) VE AYIRICI TANISI
E-Poster Bildiri P066 Dermatopatoloji YASEMEN ADALI ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P067 Dermatopatoloji DAMLANUR SAKIZ ATİPİK FİBROKSANTOM VE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM ALANLARI İÇEREN KARSİNOSARKOM
E-Poster Bildiri P068 Dermatopatoloji MELİN ÖZGÜN GEÇER ATİPİK FİBROKSANTOM VE BOWEN HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P069 Dermatopatoloji TUBA DİLAY KÖKENEK-ÜNAL ATİPİK YERLEŞİMLİ BİR MALİGN MELANOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P070 Dermatopatoloji MEHMET YALDIZ CD8-POSİTİVE GRANULOMATOUS MYCOSİS FUNGOİDES WİTH DERMATOPATHİC LYMPHADENOPATY: A CASE REPORT
E-Poster Bildiri P071 Dermatopatoloji YELİZ ARMAN KARAKAYA CROHN HASTALIĞININ DERİ BULGULARI: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P072 Dermatopatoloji PEYKER TEMİZ DERİNİN KRONİK YANGISAL HASTALIKLARI ZEMİNİNDE GELİŞEN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLAR: İKİ OLGU
E-Poster Bildiri P073 Dermatopatoloji EYLEM PINAR ESER DERMAL SKUAMOMELANOSİTİK TÜMÖR- DERİNİN NADİR GÖRÜLEN KOMBİNE TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P074 Dermatopatoloji SERAP GÖZEL DEV DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P075 Dermatopatoloji RECEP BEDİR DEV TRİKOBLASTOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P076 Dermatopatoloji GAMZE SAYĞI DİLDE SOLİTER ANJİOKERATOMA SİRKUMSKRİPTUM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P077 Dermatopatoloji BANU LEBE DİSPLASTİK NEVÜSLERDE ATİPİ DERECESİNİN DERMAL FİBROPLAZİ İLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P078 Dermatopatoloji ELİF EKRİN ANJİOMATÖZ HAMARTOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P079 Dermatopatoloji BURÇİN PEHLİVANOĞLU EKRİN POROMA ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNTRAEPİDERMAL POROKARSİNOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P080 Dermatopatoloji AYSUHAN OKAY EKRİN SRİNGOFİBROADENOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P081 Dermatopatoloji ÖZGE ÇOKBANKİR EPİDERMODİSPLAZİA VERRUSİFORMİS
E-Poster Bildiri P082 Dermatopatoloji HAKAN ÇERMİK ERYTHEMA ELEVATUM DİUTİNUM
E-Poster Bildiri P083 Dermatopatoloji SÜMEYYE EKMEKCİ FOKAL MATRİSİYEL VE TRİKİLEMMAL DİFERANSİYASYON İÇEREN APOKRİN HİDROKİSTOMA
E-Poster Bildiri P084 Dermatopatoloji SÜMEYYE EKMEKCİ FOLLİKÜLER MÜSİNOZİS VE MİKOZİS FUNGOİDES
E-Poster Bildiri P085 Dermatopatoloji AYŞE SELCEN OĞUZ ERDOĞAN HIV(-) HASTADA PENİSTE KAPOSİ SARKOMU
E-Poster Bildiri P086 Dermatopatoloji BANU YAMAN HÜCRESEL MAVİ NEVUS: 12 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
E-Poster Bildiri P087 Dermatopatoloji PINAR KARABAĞLI İĞSİ HÜCRELİ SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P088 Dermatopatoloji EDA AKPINAR İKİ BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU: PSÖDOGLANDÜLER (ADENOİD) BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMA VE SEBASE DİFERANSİYASYON GÖSTEREN BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMA
E-Poster Bildiri P089 Dermatopatoloji TUGCE ESEN İNTRAVASKÜLER HİSTİOSİTOZ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P090 Dermatopatoloji HASAN AKTUĞ ŞİMŞEK KONJENİTAL EKRİN ANJİOMATÖZ HAMARTOMA
E-Poster Bildiri P091 Dermatopatoloji UMUT AYKUTLU KSERODERMA PİGMENTOZUM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ SIRA DIŞI MORFOLOJİYE SAHİP ANJİOSARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P092 Dermatopatoloji Nisar KARADENİZ KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA/ KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ VE MALİGN MELANOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P093 Dermatopatoloji SEVDEGÜL MUNGAN KUTANÖZ B HÜCRELİ FOLLİKÜL MERKEZLİ LENFOMA
E-Poster Bildiri P094 Dermatopatoloji EVRİM ÇİFTÇİ KUTANÖZ LENFADENOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P095 Dermatopatoloji BANU YAMAN KUTANÖZ VASKÜLİT: İZLEMİ OLAN 132 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P096 Dermatopatoloji ZEHRA DEMİR LİKEN PLANUS PEMFİGOİDES
E-Poster Bildiri P097 Dermatopatoloji CUMHUR İBRAHİM BAŞSORGUN MANTLEOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P098 Dermatopatoloji ARDA GÖKAY MELANOSİTİK MATRİKSOMA OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P099 Dermatopatoloji BETÜL DUYGU YILDIRIMCAN MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM: 11 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRMESİ
E-Poster Bildiri P100 Dermatopatoloji DİNÇ MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P101 Dermatopatoloji AYÇA KARABÖRK MİKOZİS FUNGOİDES’İN MORFOLOJİK, İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P102 Dermatopatoloji AYŞEGÜL ŞAŞMAZ MİKROKİSTİK ADNEKSİYAL KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P103 Dermatopatoloji UMUT AYKUTLU MULTİPL FAMİLYAL TRİKOEPİTELYOMA ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P104 Dermatopatoloji ÖMER ALICI NEKROBİYOTİK KSANTOGRANÜLOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P105 Dermatopatoloji HASAN GÖKÇE NEKROZ İÇEREN ATİPİK FİBROKSANTOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P106 Dermatopatoloji NESRİN UĞRAŞ NEVÜS SEBASENİN NADİR LOKALİZASYONU : VULVA
E-Poster Bildiri P107 Dermatopatoloji AYŞE NUR DEĞER NODULAR HİDRADENOM OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P108 Dermatopatoloji MEHMET GÜNDOĞAN PAPÜLER ELASTORRHEKSİS : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P109 Dermatopatoloji DENİZ ANLAR PERİANAL PAGET HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P110 Dermatopatoloji EYLEM PINAR ESER SAÇLI DERİDE METASTATİK KOLON ADENOKARSİNOMU- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P111 Dermatopatoloji BERRİN GÜÇLÜER SELLÜLER NEUROTHEKEOMA ( OLGU SUNUMU )
E-Poster Bildiri P112 Dermatopatoloji BANU YAMAN SOLAR İNTRAEPİDERMAL MELANOSİTİK PROLİFERASYON (SİMP), İN SİTU VE İNVAZİV SOLAR MELANOMLAR
E-Poster Bildiri P113 Dermatopatoloji DENİZ ARIK SÜPERFİSYEL AKRAL FİBROMİKSOMA
E-Poster Bildiri P114 Dermatopatoloji RECEP BEDİR TUFTED ANGİOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P115 Dermatopatoloji KAYHAN BAŞAK VERRÜKÖZ KİST; OLGU SUNUMU.
E-Poster Bildiri P116 Dermatopatoloji RECEP BEDİR VULVA YERLEŞİMLİ BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P117 Dermatopatoloji ARSENAL SEZGİN VULVANIN BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P118 Diğer ASLI UÇAR DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR GENETİK ÖZELLİK NEDENİYLE: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P119 Diğer TUBA DİLAY KÖKENEK-ÜNAL DİZ EKLEMİNDE NADİR BİR LEZYON: ANJİYOMYOM
E-Poster Bildiri P120 Diğer NEŞE ARZU YENER Ratlarda siklofosfamid kullanımına bağlı görülen sistemik toksisiteye karşı Artrospira Platensis’in (Spirulina) koruyucu etkileri
E-Poster Bildiri P121 Diğer FEVZİ SARIALİOĞLU VİSSERAL MALİGNİTELERDE KUTANÖZ VE SUBKUTANÖZ METASTATİK NODÜLLERİN İNCE İĞNE ASPİRASYON VE İMPRİNT SİTOLOJİLERİ: 22 OLGU İLE ANALİZ
E-Poster Bildiri P122 Endokrin Patoloji HALE KARADAĞ ADRENAL BEZİN NADİR GÖRÜLEN KAVERNÖZ HEMANJİOMU
E-Poster Bildiri P123 Endokrin Patoloji DİLEK İLGİCİ ECE ADRENAL GANGLİONÖROM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P124 Endokrin Patoloji NAGİHAN YALÇIN ADRENAL GLANDDA LİPOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P125 Endokrin Patoloji SİNAN NAZLIM ADRENAL GLANDDA YERLEŞEN ADENOMATOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P126 Endokrin Patoloji ELİF ÇALIŞ ADRENAL LEİOMYOM; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P127 Endokrin Patoloji DUYGU ÇELİKER ADRENAL MYELOLİPOM OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P128 Endokrin Patoloji ELİF ÇALIŞ ADRENAL MYELOLİPOM; 9 VAKALIK SERİYE BAKIŞ
E-Poster Bildiri P129 Endokrin Patoloji DİLEK İLGİCİ ECE ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P130 Endokrin Patoloji AYGÜN YÖRÜKOĞLU ADRENAL VASKÜLER ENDOTELYAL KİST: 6 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P131 Endokrin Patoloji ESMA GÜRBÜZ ADRENOKORTİKAL ADENOMA EŞLİK EDEN MYELOLİPOM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P132 Endokrin Patoloji DENİZ ARIK ADRENOKORTİKAL ONKOSİTİK KARSİNOM, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P133 Endokrin Patoloji GÜLÇİN HARMAN KAMALI BELİRGİN PLAZMA HÜCRE DİFERANSİASYONLU HASHİMOTO TİROİDİTİ İLE İLİŞKİLİ RASTLANTISAL PRİMER MALT LENFOMA
E-Poster Bildiri P134 Endokrin Patoloji ŞENAY ERDOĞAN BİLATERAL PRİMER EPİTELOİD TİPTE TİROİD ANJİOSARKOMU
E-Poster Bildiri P135 Endokrin Patoloji ULAŞ ALABALIK ÇOCUK HASTADA NADİR ADRENOKORTİKAL KARSİNOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P136 Endokrin Patoloji ÇİĞDEM VURAL ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN AZ DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P137 Endokrin Patoloji ELİF DEMİRCİ DEV SÜRRENAL PSÖDOKİST
E-Poster Bildiri P138 Endokrin Patoloji CANAN ALTUNKAYA FOLLİKÜLER KARSİNOM METASTAZI
E-Poster Bildiri P139 Endokrin Patoloji NURAY CAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE FOLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU İNSİDANSI; ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERİSİ
E-Poster Bildiri P140 Endokrin Patoloji AYÇA TAN HASHİMOTO TİROİDİTİ ZEMİNİNDE WARTHİN-BENZERİ VE FOLLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P141 Endokrin Patoloji ARDA GÖKAY İKİ MYELOLİPOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P142 Endokrin Patoloji EBRU ÇAKIR KİSTİK ADRENAL LENFANJİOM
E-Poster Bildiri P143 Endokrin Patoloji NESRİN UĞRAŞ MULTİNODÜLER GUATR ÖNTANISI İLE BAŞVURAN OLGUDA AMİLOİD GUATRDA LİPOMATOZİS
E-Poster Bildiri P144 Endokrin Patoloji EBRU ÇAKIR MULTİNODÜLER GUATRDA İĞSİ HÜCRE METAPLAZİSİ
E-Poster Bildiri P145 Endokrin Patoloji BURCU GÜZELBEY NADİR GÖRÜLEN BİR ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRÜ; PANKREATOBLASTOM
E-Poster Bildiri P146 Endokrin Patoloji NURAY CAN NONNEOPLASTİK NADİR İNTRATİROİDEAL LEZYONLAR: ÜÇ OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P147 Endokrin Patoloji DUYGU KÖSEMETİN OLGU SUNUMU:PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU, DİFFÜZ SKLEROZAN VARYANT
E-Poster Bildiri P148 Endokrin Patoloji ÇİĞDEM VURAL PANKREASIN ERİŞKİN NESİDİOBLASTOSİSİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P149 Endokrin Patoloji ONUR ERTUNÇ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU METASTAZI İÇEREN LENF NODLARINDA FOKAL OSSEÖZ METAPLAZİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P150 Endokrin Patoloji BETÜL GÜNDOĞDU PRİMER TİROİD YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMU:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P151 Endokrin Patoloji SİNEM GÜMÜŞTAŞ Prolaktin üreten hipofiz adenomunda sferik amiloid birikimi, olgu sunumu
E-Poster Bildiri P152 Endokrin Patoloji SERKAN ŞENOL REGRESE TİMUS DOKUSU ARASINDAKİ SENTİNAL LENF NODLARINA MİKROSKOPİK METASTAZ GÖSTEREN TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU.
E-Poster Bildiri P153 Endokrin Patoloji ÇİĞDEM VURAL SELLAR KİTLESİ BULUNAN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P154 Endokrin Patoloji NURAY BAŞSÜLLÜ SENKRON TİROİD MEDÜLLER VE PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P155 Endokrin Patoloji AYNUR ALBAYRAK SERVİKAL LENF NODU METAZTAZI YAPAN TİRODİN PAPİLLER KARSİNOMUNA EŞLİK EDEN TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİNDEN GELİŞMİŞ PAPİLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P156 Endokrin Patoloji GÜLRUH EMİROĞLU SON ON YILLIK SÜRRENAL LEZYON VE TÜMÖRLERİN DÖKÜMÜ
E-Poster Bildiri P157 Endokrin Patoloji FERHAT ÖZDEN SÜRRENAL KİSTLERİ-24 VAKALIK SERİYE BAKIŞ
E-Poster Bildiri P158 Endokrin Patoloji BURÇİN PEHLİVANOĞLU TİROİD BEZİNDE SIK GÖRÜLEN PAPİLLER KARSİNOMUN NADİR BİR ALT TİPİ: TİROİDİN PAPİLLER KARSİNOMU ‘TALL CELL’ VARYANT
E-Poster Bildiri P159 Endokrin Patoloji AHMET ŞAHPAZ TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNDE RAPORLAMA: TANIMLAYICI SİSTEM İLE BETHESDA SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI
E-Poster Bildiri P160 Endokrin Patoloji İNANÇ ELİF GÜRER TİROİDİ BÜYÜTEN İKİ NADİR OLGU: HEMANGİOM VE AMİLOİD GUATR
E-Poster Bildiri P161 Endokrin Patoloji BANU YILMAZ ÖZGÜVEN TİROİDİN MALİGN VE BENİGN TÜMÖRLERİ İLE ÇEVRE TİROİD DOKUDA COX-2 EKSPRESYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P162 Endokrin Patoloji ENGİN DENİZ YILMAZ TİROİDİN NADİR TÜMÖRLERİ; 17 OLGUDA SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK KORELASYON
E-Poster Bildiri P163 Endokrin Patoloji ÇİĞDEM VURAL TİROİDİN PAPİLLER KARSİNOMUNA EŞLİK EDEN PARATİROİD KİSTİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P164 Endokrin Patoloji NURAY BAŞSÜLLÜ TİROİDİN WARTHİN TÜMÖR BENZERİ PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P165 Endokrin Patoloji AHMET ŞAHPAZ TİROİDİTLERİN SİTOLOJİK TANISINDA TUZAKLAR: SİTOLOJİK–HİSTOPATOLOJİK ANALİZ VE LİTERATÜR TARAMASI
E-Poster Bildiri P166 Endokrin Patoloji ELÇİN KADAN VASKÜLER ADRENAL KİST: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P167 Endokrin Patoloji SERAP EKİCİ WARTHİN TÜMÖRÜ BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P168 Enfeksiyon Patolojisi BANU YILMAZ ÖZGÜVEN ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS
E-Poster Bildiri P169 Enfeksiyon Patolojisi NURAY CAN HİSTOPATOLOJİK OLARAK TANI ALAN KRİPTOKOK LENFADENİTİ; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P170 Enfeksiyon Patolojisi GÜLDAL YILMAZ İNTRAKARDİYAK KİTLE OLUŞTURAN MUKORMİKOZİS İLE UYUMLU DERİN MANTAR ENFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P171 Enfeksiyon Patolojisi AYŞE NUR KELEŞ İSKELET KASI YERLEŞİMLİ HİDATİK KİST: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P172 Enfeksiyon Patolojisi DİNÇ SÜREN PELVİK AKTİNOMİKOZ; HALA TANI VE TEDAVİ GECİKMESİ YAŞANAN HASTALIK
E-Poster Bildiri P173 Enfeksiyon Patolojisi KUMRU KIROĞLU TİBİALİS ANTERİOR KASI YERLEŞİMLİ PRİMER KİST HİDATİK OLGUSU
E-Poster Bildiri P174 Enfeksiyon Patolojisi AHMET ŞAHPAZ TULAREMİ: TANI SÜRECİNDE SİTOLOJİNİN BİR ROLÜ VAR MIDIR?
E-Poster Bildiri P175 Gastrointestinal Patoloji NEŞE EKİNCİ 67 GASTROENTEROPANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR (GEPNET) OLGUSUNDA PATOLOJİK KLASİFİKASYON, GRADELEME VE EVRELEME
E-Poster Bildiri P176 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK AKROMEGALİ OLGULARINDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P177 Gastrointestinal Patoloji ÇAĞLAR ÇAKIR AKUT BATIN SEMPTOMLARI İLE SUBTOTAL İNCE BARSAK REZEKSİYONU YAPILAN TENİAZİS OLGUSU
E-Poster Bildiri P178 Gastrointestinal Patoloji İREM ÖZÖVER TUNELİ AMİLOİD TÜMÖR : BEKLENMEDİK BİR YER KAPLAYAN LEZYON
E-Poster Bildiri P179 Gastrointestinal Patoloji ATAY ULUDOKUMACI AMPULLO-PANKREATOBİLYER BÖLGENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P180 Gastrointestinal Patoloji MEHTAP KILIÇOĞLU ANÜSÜN NADİR GÖRÜLEN LEZYONU: İNFLAMATUAR KLOAKOJENİK POLİP
E-Poster Bildiri P181 Gastrointestinal Patoloji HAYRİYE TATLI DOĞAN APENDİKSİN AKUT APENDİSİT ŞEKLİNDE MASKELENEN MİKST KARSİNOİD-ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P182 Gastrointestinal Patoloji PELİN YIILDIZ APENDİKSTE NÖROENDOKRİN TÜMÖR VE LOW GRADE MÜSİNÖZ NEOPLAZİ BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P183 Gastrointestinal Patoloji EZGİ AYHAN APPENDİKS YERLEŞİMLİ NADİR BİR NÖROENDOKRİN TÜMÖR, "GOBLET HÜCRELİ KARSİNOİD”, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P184 Gastrointestinal Patoloji MELTEM AZATÇAM BARSAK HAZIRLIK SOLÜSYONUNA SEKONDER GELİŞEN KOLONİK PSÖDOLİPOMATOZİS : İKİ OLGUDA KLİNİK, ENDOSKOPİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLER
E-Poster Bildiri P185 Gastrointestinal Patoloji HAVVA ERDEM BARSAKTA İKİ FARKLI TÜMÖR; NÜKS TÜMÖR? VE PRİMER TÜMÖR?
E-Poster Bildiri P186 Gastrointestinal Patoloji SELİN ÇORAK ÇEKUMDA AĞIR DİSPLAZİLİ VİLLÖZ ADENOM ZEMİNİNDEN GELİŞMİŞ ADENOSKUAMÖZ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P187 Gastrointestinal Patoloji HATİCE ÖLGER UZUNER ÇOCUKTA NADİR BİR KİSTİK KİTLE LEZYONU; İNTESTİNAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P188 Gastrointestinal Patoloji ALİ KURT DALAKTA PRİMER BASİT KİST
E-Poster Bildiri P189 Gastrointestinal Patoloji SERDAR ALTINAY DEV BENİGN MULTİKİSTİK PERİTONEAL MEZOTELİOMA (BMPM)
E-Poster Bildiri P190 Gastrointestinal Patoloji ESİN KAYMAZ DİFFÜZ PERİTONEAL TUTULUM NÖROENDOKRİN KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P191 Gastrointestinal Patoloji HASAN GÖKÇE DİSSEMİNE PERİTONEAL LEİOMYOMATOZİS: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P192 Gastrointestinal Patoloji FATMA ÖZ ATALAY DÖRT KOMPONENT İÇEREN KOMPOZİT MİDE KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P193 Gastrointestinal Patoloji ELİF DEMİRCİ FARKLI BİR LOKALİZASYON, GÜÇ AYIRICI TANI: KOLONUN İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P194 Gastrointestinal Patoloji MEHMET KEFELİ GASTRİK AMİLOİDOZİS
E-Poster Bildiri P195 Gastrointestinal Patoloji NURAY BAŞSÜLLÜ GASTRİK HİPERPLASTİK POLİPTE KSANTOMATÖZ DEĞİŞİKLİKLER: 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P196 Gastrointestinal Patoloji TÜLAY KOÇ GASTRİK LİPOMA
E-Poster Bildiri P197 Gastrointestinal Patoloji EMRE YENER GASTRİK POLİPLERİN HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ: CTF SERİSİ
E-Poster Bildiri P198 Gastrointestinal Patoloji ESRA KARAKUŞ GASTROENTEROPANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE WH0 2000 VE WHO 2010 SINIFLANDIRILMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P199 Gastrointestinal Patoloji AYŞE SELCEN OĞUZ ERDOĞAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BİYOPSİLERİNDE AYIRICI TANIDA AKILDA TUTULMASI GEREKEN LEZYON: İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP
E-Poster Bildiri P200 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU GÖSTEREN KLİPPEL-TRENAUNAY SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P201 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE ENDOMETRİOZİSİN İKİ FARKLI YÜZÜ
E-Poster Bildiri P202 Gastrointestinal Patoloji SEMİN AYHAN GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE NÖROENDOKRİN HÜCRELERİN ŞAŞIRTICI PROLİFERASYONLARI ÜZERİNE BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P203 Gastrointestinal Patoloji FUNDA CANAZ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR, FEOKROMOSİTOMA VE NÖROFİBROM BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P204 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AKTİN EKSPRESYONU: 46 OLGUDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
E-Poster Bildiri P205 Gastrointestinal Patoloji ESEN ÖZYEDEK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE DOG1 EKSPRESYONUNUN TANIYA KATKISI
E-Poster Bildiri P206 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE LEF1-BETA CATENİN EKSPRESYONU: 46 OLGUDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
E-Poster Bildiri P207 Gastrointestinal Patoloji OYA NERMİN SİVRİKOZ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN İNTRAABDOMİNAL GOSSYPİBOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P208 Gastrointestinal Patoloji FATMA ÖZ ATALAY GEBE HASTADA PANKREASIN SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P209 Gastrointestinal Patoloji ULAŞ ALABALIK GOBLET HÜCRELİ KARSİNOİD: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P210 Gastrointestinal Patoloji ULAŞ ALABALIK HELİCOBACTER PYLORİ POZİTİF VE NEGATİF GASTRİTLERDE İNFLAMATUAR HÜCRE PROFİLİNİN DİĞER MORFOLOJİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P211 Gastrointestinal Patoloji SÜMEYYE EKMEKCİ HELİKOBAKTER PİLORİ BOYUNUN GASTRİT İLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P212 Gastrointestinal Patoloji ERDEM VARGÖL HEPATOİD DİFERANSİASYON GÖSTEREN GASTRİK ADENOKARSİNOM; BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P213 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK HEPATOSELLÜLER KARSİNOMUN MİDE TUTULUMU: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P214 Gastrointestinal Patoloji HÜSNİYE ESRA PAŞAOĞLU HİPERPLASTİK POLİP ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNTRAMUKOZAL ADENOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P215 Gastrointestinal Patoloji ATAY ULUDOKUMACI HIV (+) HASTADA EBV İLİŞKİLİ PRİMER MİDE LENFOMASI
E-Poster Bildiri P216 Gastrointestinal Patoloji AYSEL ÇOLAK İMMÜNSUPRESE HASTADA GASTROİNTESTİNAL TRAKTTA CMV VE ASPERGİLLUS ENFEKSİYONU
E-Poster Bildiri P217 Gastrointestinal Patoloji ATAY ULUDOKUMACI İNCE BARSAK YERLEŞİMLİ MULTİPL NÖROENDOKRİN TÜMÖR
E-Poster Bildiri P218 Gastrointestinal Patoloji ÜMİT BAYOL İNCE BARSAKTA T HÜCRELİ LENFOMA : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P219 Gastrointestinal Patoloji EBRU TAŞTEKİN İNCEBARSAKTA İNSİDENTAL OLARAK TANI ALAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P220 Gastrointestinal Patoloji ŞÜKRAN SARIKAYA KAYIPMAZ İNTESTİNAL ENDOMETRİOZİS : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P221 Gastrointestinal Patoloji HAVVA ERDEM İNTRAHEPATİK KOLANJİOSELÜLER KARSİNOM: KARACİĞERDE PAPİLLER GÖRÜNÜM
E-Poster Bildiri P222 Gastrointestinal Patoloji SERDAR ALTINAY JEJUNUM YERLEŞİMLİ GANT (GASTROINTESTINAL AUTONOMIC NERVE TUMOR)
E-Poster Bildiri P223 Gastrointestinal Patoloji ASLIHAN DUMAN KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON: CMV KOLİTİ
E-Poster Bildiri P224 Gastrointestinal Patoloji AYLİN TURNA ERDOĞAN KOLON YERLEŞİMLİ İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P225 Gastrointestinal Patoloji SERKAN ŞENOL KOLON YERLEŞİMLİ KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR. OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRMESİ.
E-Poster Bildiri P226 Gastrointestinal Patoloji GÜLER ŞENYILDIZ HASTÜRK KOLONUN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P227 Gastrointestinal Patoloji BANU SARSIK KOLOREKTAL BİYOPSİLERDE SİSTEMİK AMİLOİDOZ
E-Poster Bildiri P228 Gastrointestinal Patoloji BURCU SAKA KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HIF-1 ALFA, CXCR4 VE CA9 İMMÜNHİSTOKİMYASAL BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P229 Gastrointestinal Patoloji KEMAL KÜRŞAT BOZKURT KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA YÜKSEK CD133 EKSPRESYONU VE PTEN EKSPRESYON KAYBININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P230 Gastrointestinal Patoloji ZEYNEP ATASOY KOLOREKTAL POLİPLERİN HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ: CERRAHPAŞA TIP DENEYİMİ
E-Poster Bildiri P231 Gastrointestinal Patoloji TUFAN LİNİTİS PLASTİKA GÖRÜNÜMÜNDE BİR 'MENETRİER HASTALIĞI' OLGUSU
E-Poster Bildiri P232 Gastrointestinal Patoloji ELİF DEMİRCİ LİPOMUN NADİR LOKALİZASYONU: KOLON
E-Poster Bildiri P233 Gastrointestinal Patoloji CANAN ALTUNKAYA MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA MUC2 VE MUC5AC EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P234 Gastrointestinal Patoloji ATAY ULUDOKUMACI MİDE KORPUS YERLEŞİMLİ POLİPOİD ÖZELLİKTE PRİMER KORYOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P235 Gastrointestinal Patoloji BAŞAK DOĞANAVŞARGİL MİDE MUKOZASINDAKİ EOZİNOFİL YOĞUNLUĞU GASTRİT VARLIĞINDAN ETKİLENİYOR MU?
E-Poster Bildiri P236 Gastrointestinal Patoloji CEYDA SÖNMEZ MİDE YERLEŞİMLİ MANEK (MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM)
E-Poster Bildiri P237 Gastrointestinal Patoloji HASAN GÖKÇE MİDEDE MULTİFOKAL NÖROENDOKRİN TÜMÖR
E-Poster Bildiri P238 Gastrointestinal Patoloji TÜMAY ÖZGÜR MİDENİN AZ DİFFERANSİYE NÖROENDOKRİN KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P239 Gastrointestinal Patoloji TÜLİN YALTA MİDENİN DEV İNFLAMATUAR POLİPİ; BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P240 Gastrointestinal Patoloji MUSTAFA EMRE ERCİN MİDENİN KOLLÜZYON TÜMÖRÜ-ADENOKARSİNOMA VE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMA-OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P241 Gastrointestinal Patoloji AYŞE NUR DEĞER MULTİSENTRİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P242 Gastrointestinal Patoloji SELİN ÇORAK NADİR BİR AKUT APENDİSİT NEDENİ: APENDİKS DİVERTİKÜLİTİ
E-Poster Bildiri P243 Gastrointestinal Patoloji MERYEM YÜVRÜK OLGU SUNUMU:KOLONDA LOW GRADE MYOFİBROSARKOM
E-Poster Bildiri P244 Gastrointestinal Patoloji AYŞİM ÖZAĞARI ÖZOFAGUSTA KOMPOZİT SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM VE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM
E-Poster Bildiri P245 Gastrointestinal Patoloji ATAY ULUDOKUMACI PANKREASIN KİSTİK NEOPLAZİLERİ VE KİSTİK ÖZELLİKTE TÜMÖR BENZERİ LEZYONLARI: 78 OLGUDAN OLUŞAN SERİ
E-Poster Bildiri P246 Gastrointestinal Patoloji ASOUMAN CHIOUMET AMET PANKREASTA BERRAK HÜCRELİ TİPTE, DÜŞÜK DERECELİ ENDOKRİN TÜMÖR OLGUSU
E-Poster Bildiri P247 Gastrointestinal Patoloji EVRİM ÇİFTÇİ PANKREATİK ASİNER DİFERANSİYASYON GÖSTEREN KOLON KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P248 Gastrointestinal Patoloji NEŞE EKİNCİ PEUTZ JEGHERS SENDROMLU HASTADA ANULER TUBULLER İÇEREN MULTİFOKAL SEKS KORD TÜMÖRLET
E-Poster Bildiri P249 Gastrointestinal Patoloji AYŞE YAĞCI PNÖMATOZİS SİSTOİDES İNTESTİNALİS – PİLOR STENOZU (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P250 Gastrointestinal Patoloji İBRAHİM METİN ÇİRİŞ PSÖDOMİKSOMA PERİTONEİ OLUŞTURAN DUPLİKASYON KİSTİ: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P251 Gastrointestinal Patoloji ÇİĞDEM TOKYOL REKTAL ADENOKARSİNOMDA HETEROTOPİK OSSİFİKASYON
E-Poster Bildiri P252 Gastrointestinal Patoloji MURAT SEZAK REKTUM ADENOKARSİNOMUNDA NEOADJUVAN TEDAVİ YANITININ LENF NODLARINDAKİ PLAZMA HÜCRE YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P253 Gastrointestinal Patoloji NAZLI DEMİR GÖK RETROPERİTON YERLEŞİMLİ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P254 Gastrointestinal Patoloji HASAN AKTUĞ ŞİMŞEK SAFRA KESESİ DIŞ YÜZÜNDE EKTOPİK KARACİĞER DOKUSU
E-Poster Bildiri P255 Gastrointestinal Patoloji SEVİNÇ ŞAHİN SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) KOLİTİ-BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P256 Gastrointestinal Patoloji SERDAL ÖZCAN SKUAMÖZ VE İNTESTİNAL EPİTEL İLE DÖŞELİ İLEAL DUPLİKASYON KİSTİ: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P257 Gastrointestinal Patoloji NUR BÜYÜKPINARBAŞILI TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN PELVİK YERLEŞİMLİ AKTİNOMİKOZ OLGUSU
E-Poster Bildiri P258 Gastrointestinal Patoloji ÖZGE HAN VİMENTİN POZİTİF GASTRİK KARSİNOMA (RABDOİD ÖZELLİKLER GÖSTEREN) (MALİGN RABDOİD TÜMÖR): OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P259 Gastrointestinal Patoloji ARMAĞAN GÜNAL YAYGIN “SERRATED” DEĞİŞİKLİK BAŞTA OLMAK ÜZERE DEĞİŞİK FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ BİR ARADA GÖSTEREN JUVENİL POLİPOZİS OLGUSU
E-Poster Bildiri P260 Hematopatoloji YASEMİN YUYUCU KARABULUT BCR-ABL NEGATİF KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLERDAKİ KEMİK İLİĞİ MİKROÇEVRESİ ÖZELLİKLERİNİN BU NEOPLAZİLERIN AYIRICI TANISINDAKİ ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P261 Hematopatoloji MERİH TEPEOĞLU BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİK HÜCRELİ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P262 Hematopatoloji FULYA ÖZ PUYAN BÖBREK LOKALİZASYONLU PLAZMABLASTİK LENFOMA, NADİR BİR OLGU
E-Poster Bildiri P263 Hematopatoloji BETÜL BOLAT KÜÇÜKZEYBEK BURKİT LENFOMA VE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA ARASINDA İNTERMEDİATE ÖZELLİKLER TAŞIYAN KLASİFİYE EDİLEMEYEN BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P264 Hematopatoloji ULAŞ ALABALIK ÇOCUK HASTADA AKSİLLA YERLEŞİMLİ KİMURA HASTALIĞI OLGUSU
E-Poster Bildiri P265 Hematopatoloji SERAP EKİCİ DALAĞIN PRİMER DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMASI
E-Poster Bildiri P266 Hematopatoloji NURAY BAŞSÜLLÜ DALAKTA İNFLAMATUVAR PSÖDOTÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P267 Hematopatoloji SERDAR ALTINAY DALAKTA PRİMER (EPİTELYAL) KİST
E-Poster Bildiri P268 Hematopatoloji NAZAN ÖZSAN DERİDE GÖRÜLEN LENFOMALARIN HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P269 Hematopatoloji YASEMİN YUYUCU KARABULUT DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALARIN KLİNİK VE İMMÜNFENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN DOKÜMANTASYONU: 171 VAKALIK SERİ
E-Poster Bildiri P270 Hematopatoloji ENVER DEMİR ERİŞKİN YAŞA KADAR TANI KONAMAYAN GAUCHER HASTALIĞI, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P271 Hematopatoloji BETÜL BOLAT KÜÇÜKZEYBEK FOLİKÜLER LENFOMA İN-SİTU : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P272 Hematopatoloji BANU İNCE GÖZ YERLEŞİMLİ LENFOMALARDA KLAMİDYA CİNSİ MİKROORGANİZMALARIN ARAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P273 Hematopatoloji NAZAN ÖZSAN GRANÜLOMATÖZ LENFADENİT OLGULARINDA RT- PCR İLE M.TUBERCULOSIS ARAŞTIRILMASI VE HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU
E-Poster Bildiri P274 Hematopatoloji NURAY BAŞSÜLLÜ HIV NEGATİF OLGUDA MİDEDE PLAZMABLASTİK LENFOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P275 Hematopatoloji NALAN AKYÜREK HIV POZİTİF HASTADA HUMAN HERPES VİRÜS-8 VE EPSTEİN BARR VİRÜS İLİŞKİLİ PLAZMABLASTİK MULTİSENTRİK CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P276 Hematopatoloji EBRU ÇAKIR HYALEN VASKÜLER TİP CASTLEMAN HASTALIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN FOLLİKÜLER DENDRİTİK HÜCRELİ SARKOM
E-Poster Bildiri P277 Hematopatoloji AHU SENEM DEMİRÖZ İMMÜNYETMEZLİK İLİŞKİLİ LENFOPROLİFERATİF HASTALIK: 2 OLGU
E-Poster Bildiri P278 Hematopatoloji GÜLŞAH KAYGUSUZ İNTRAVASKÜLER BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P279 Hematopatoloji ÇİĞDEM VURAL KEMİK İLİĞİ METASTAZI İLE PRESENTE OLAN EPİTELOİD ANJİOSARKOM
E-Poster Bildiri P280 Hematopatoloji IŞIK İKBAL AKGÜN KEMİK İLİĞİNDE, MYELODİSPLASTİK SENDROM VE MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZM VAKALARINDA, CD34, CD117 VE B-KATENİN EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P281 Hematopatoloji SIRMA YILMAZ KEMİK İLİĞİNE RABDOMYOSARKOM METASTAZI
E-Poster Bildiri P282 Hematopatoloji İBRAHİM METİN ÇİRİŞ KLASİK HODGKİN LENFOMALARDA NF-ΚB, MMP-2, MMP-9, KASPAZ-3 VE LMP-1 EKSPRESYONU
E-Poster Bildiri P283 Hematopatoloji BERRA AKGÜL GÜRKAN KLL ZEMİNİNDE YÜKSEK DERECELİ NHL TRANSFORMASYONU (3 OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P284 Hematopatoloji MÜRÜVVET AKÇAY KOLON TUTULUMU GÖSTEREN MANTLE HÜCRELİ LENFOMA
E-Poster Bildiri P285 Hematopatoloji AYŞE SELCEN OĞUZ ERDOĞAN LENF NODU METASTAZLARINDA AYIRICI TANIDA ZORLUK:LENF NODUNDA NEVÜS HÜCRE İNKLÜZYONU
E-Poster Bildiri P286 Hematopatoloji AYŞEGÜL TOHUMCU LENF NODUNDA RADYOTERAPİDEN SONRA GELİŞEN RETİKÜLER HÜCRELİ SARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P287 Hematopatoloji ÜMİT BAYOL LOKALİZE RETROPERİTONEAL CASTLEMAN HASTALIĞI : 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P288 Hematopatoloji GÜLŞAH KAYGUSUZ MYELOİD SARKOMLARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 19 VAKALIK OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P289 Hematopatoloji AHU SENEM DEMİRÖZ NONHEMATOLOJİK PRİMER DALAK TÜMÖRLERİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SERİSİ
E-Poster Bildiri P290 Hematopatoloji ELÇİN KADAN ORAL PLAZMABLASTİK LENFOMA:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P291 Hematopatoloji SEVİNÇ ŞAHİN PLAZMA HÜCRELİ MYELOMLARDA İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK CREB VE VEGF EKSPRESYONLARI İLE MİKRODAMAR YOĞUNLUĞUNUN KLİNİK VE PATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P292 Hematopatoloji BETÜL BOLAT KÜÇÜKZEYBEK PLEVRADA UNDİFERANSİYE LÖSEMİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P293 Hematopatoloji SERDAR ALTINAY RETROPERİTONEAL KİTLE: CASTLEMAN HASTALIĞI, STROMADAN ZENGİN VARYANT.
E-Poster Bildiri P294 Hematopatoloji HÜLYA ÖZTÜRK NAZLIOĞLU ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI: 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P295 Hematopatoloji NESİBE CESUR SAFRA KESESİNDE SAPTANAN İNTRAVASKÜLER BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA
E-Poster Bildiri P296 Hematopatoloji ÜMİT BAYOL TİMUSU TUTAN PRİMER MEDİASTİNAL HODGKIN LENFOMA : ENDER BİR ALT TİP, MİKST SELLÜLER
E-Poster Bildiri P297 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEVRA 124 PANREATİKODUODENEKTOMİ/DİSTAL PANKREATEKTOMİ MATERYALİNDE NEOPLASTİK LEZYONLARIN ALT TİPLENDİRMESİ
E-Poster Bildiri P298 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji ELİF DEMİRCİ BENİGN DALAK TÜMÖRÜ:HEMANJİOM
E-Poster Bildiri P299 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji AHU SENEM DEMİRÖZ EKSTRAPANKREATİK YERLEŞİMLİ PANKREASIN MALİGN SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖRÜ, NADİR BİR OLGU
E-Poster Bildiri P300 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji HALDUN UMUDUM ERGEN BİR HASTADA PRESİROTİK EVREDE TANI KONULABİLEN OTOİMMÜN HEPATİT/SKLEROZAN KOLANJİT "OVERLAP" OLGUSU.
E-Poster Bildiri P301 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji DERYA DEMİR FASİOLA HEPATİKA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P302 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji FATOŞ TEKELİOĞLU HEPATİK EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELYOM: D2-40 NEGATİFLİĞİ GÖSTEREN 3 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P303 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji MELTEM AZATÇAM HEPATOBİLİYER KİSTADENOM; NADİR BİR OLGU
E-Poster Bildiri P304 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji GÜLDAL YILMAZ HEPATOSELÜLER KARSİNOM VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEM İLE KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİNDEN CD133 VE CD90’IN EKSPRESYON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE TANIDA KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P305 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji EBRU AKAY İYİ DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLARININ NADİR KARACİĞER METASTAZLARI: 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P306 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji EMİNE TÜRKMEN ŞAMDANCI KARACİĞER TRANSPLANTASYONU YAPILAN SARI FOSFOR (ÇATAPAT) İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GELİŞEN FULMİNAN HEPATİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARININ ANALİZİ
E-Poster Bildiri P307 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji SERDAR ALTINAY KARACİĞERDE ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS
E-Poster Bildiri P308 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji SERDAR ALTINAY KARACİĞERİN İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P309 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji GÜLDAL YILMAZ KOLESTEROL ESTER DEPO HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P310 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji RANA İSAK ÇİTİL KRONİK TAŞLI KOLESİSTİT, ADENOMYOMA VE EKTOPİK PANKREAS BİRLİKTELİĞİ:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P311 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji İBRAHİM METİN ÇİRİŞ PANKREASIN İNFİLTRATİF DUKTAL ADENOKARSİNOMLARINDA NGF VE GDNF EKSPRESYONU
E-Poster Bildiri P312 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji FATMA ÖZ ATALAY PANKREASIN KİSTİK LEZYONLARI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ
E-Poster Bildiri P313 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji GÜLAY TURAN PANKREASIN NADİR BİR TÜMÖRÜ; SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖR
E-Poster Bildiri P314 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji AYŞE YAĞCI PANKREASIN SOLİD PSEUDOPAPİLLER TÜMÖRÜ, 6 OLGULUK SERİ
E-Poster Bildiri P315 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEŞE ARZU YENER PANKREAS'IN SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI: NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P316 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji ASUMAN KİLİTCİ PANKREASIN SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P317 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEŞE EKİNCİ PANKREATİK HİDATİD KİST
E-Poster Bildiri P318 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji NEŞE EKİNCİ PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRE (NET) EŞLİK EDEN DUODENAL HELMİNT ENFEKSİYONU
E-Poster Bildiri P319 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji MÜRÜVVET AKÇAY SAFRA KESESİ SEPTASYONU
E-Poster Bildiri P320 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji SERDAR ALTINAY SAFRA KESESİNDE ADENOSQUAMÖZ KARSİNOM: YAYGIN LENF NODU VE KARACİĞER METASTAZLI
E-Poster Bildiri P321 Hepato-pankreato-biliyer Patoloji DERYA DEMİR SİLYALI HEPATİK FOREGUT KİSTİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P322 Jinekopatoloji DAMLANUR SAKIZ ADENOMYOZİS ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNTRAMURAL LEİOMYOM ŞEKLİNDE PREZANTE OLAN SERÖZ ADENOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P323 Jinekopatoloji DOĞU VURALLI BAKKALOĞLU ATİPİK POLİPOİD ADENOMYOMA
E-Poster Bildiri P324 Jinekopatoloji MEHMET KEFELİ BENİGN, HİPERPLAZİK VE MALİGN ENDOMETRİAL KÜRETAJ MATERYALLERİNDE UBCH10 EKSPRESYONU: DOKU MİKROARRAY ÇALIŞMASI
E-Poster Bildiri P325 Jinekopatoloji BETÜL ÇELİK BROAD LİGAMENTİN GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P326 Jinekopatoloji GÖZDE KIR ENDOCERVİCAL GLANDULAR İNVOLVEMENT, POSİTİVE ENDOCERVİCAL SURGİCAL MARGİN & MULTİCENTRİCİTY ARE MORE OFTEN ASSOCİATED WİTH HİGH-GRADE SIL THAN LOW- GRADE SIL
E-Poster Bildiri P327 Jinekopatoloji DERYA GÜMÜRDÜLÜ ENDOMETRİAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (EİN): TANI UYUM ÇALIŞMASI
E-Poster Bildiri P328 Jinekopatoloji GÜLEN BÜLBÜL DOĞUSOY ENDOMETRİAL POLİPTE MEME KARSİNOMU METASTAZI (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P329 Jinekopatoloji RUKSAN ELAL ENDOMETRİOİD ADENOKARSİNOMDA METAPLASTİK DEĞİŞİKLİKLER: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P330 Jinekopatoloji GÜLGÜN ERDOĞAN ENDOMETRİUM ADENOKARSİNOMU: 30 YAŞ ALTI İKİ OLGU
E-Poster Bildiri P331 Jinekopatoloji AYÇA TAN ENDOMETRİUMUN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P332 Jinekopatoloji NAZLI DEMİR GÖK ENDOMETRİUMUN PRİMER SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA HPV POZİTİFLİĞİ: İMMUNOHİSTOKİMYASAL VE MOLEKÜLER PATOLOJİK İNCELEME İLE BİRLİKTE BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P333 Jinekopatoloji NUKET ELİYATKIN ENDOSERVİKAL MAVİ NEVÜS
E-Poster Bildiri P334 Jinekopatoloji MÜRÜVVET AKÇAY ENDOSERVİKAL VİLLOGLANDÜLER ADENOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P335 Jinekopatoloji İCLAL GÜRSES EPİTELOİD TROFOBLASTİK TÜMÖR:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P336 Jinekopatoloji GÜLGÜN ERDOĞAN FILAMIN-A EXPRESSION IN ENDOMETRIAL CARCINOMA
E-Poster Bildiri P337 Jinekopatoloji ELİF DEMİRCİ GRANÜLOMATÖZ SALPENJİT
E-Poster Bildiri P338 Jinekopatoloji GÜLEN BÜLBÜL DOĞUSOY İKİ YILLIK SERVİKAL SMEAR TAKİP SONUÇLARIMIZ
E-Poster Bildiri P339 Jinekopatoloji NİLSEN ERDOĞAN İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDAKİ SERVİKAL KANSER TARAMASI İÇİN YAPILAN SERVİKO-VAGİNAL SMEAR SONUÇLARI: DÖRT YILLIK İNCELEME
E-Poster Bildiri P340 Jinekopatoloji EDA AKPINAR İNGUİNAL VE PERİANAL BÖLGEDE ENDOMETRİOZİS EKSTERNA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P341 Jinekopatoloji METİN AKBULUT İNVAZİV LOBÜLER MEME KARSİNOMUNUN ENDOMETRİYUMA METASTAZI:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P342 Jinekopatoloji GÜLEN BÜLBÜL DOĞUSOY KADIN GENİTAL SİSTEM TÜBERKÜLOZU- TÜRK POPÜLASYONUNDA 1548 OLGUYU İÇEREN RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
E-Poster Bildiri P343 Jinekopatoloji METİN AKBULUT KOLON KARSİNOMUNUN ENDOMETRİYAL POLİBE METASTAZI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P344 Jinekopatoloji FERAH TUNCEL DALOĞLU KSANTOGRANÜLOMATÖZ SALPENJİT
E-Poster Bildiri P345 Jinekopatoloji AYÇA TAN LOW GRADE ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM: 2 OLGU
E-Poster Bildiri P346 Jinekopatoloji NEŞE EKİNCİ MATÜR KİSTİK TERATOM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P347 Jinekopatoloji SEVİNÇ HALLAÇ KESER MATÜR KİSTİK TERATOMDA GELİŞEN SEX-KORD STROMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P348 Jinekopatoloji İCLAL GÜRSES MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TANI ALAN TÜM JİNEKOLOJİK OLGULARIN DEĞERLENDİRMESİ
E-Poster Bildiri P349 Jinekopatoloji ÇİĞDEM VURAL MİKROİNVAZYON GÖSTEREN ATİPİK PROLİFERATİF ENDOMETRİOİD TÜMÖR: NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P350 Jinekopatoloji AYLİN ORGEN ÇALLI MİNİMAL UTERİN SERÖZ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P351 Jinekopatoloji CUMHUR SELÇUK TOPAL MİNÖR SEKS KORD ELEMANLARI İÇEREN OVERYAN FİBROM
E-Poster Bildiri P352 Jinekopatoloji ELİF NADİR BİR KİST HİDATİK LOKALİZASYONU: BİLATERAL OVER
E-Poster Bildiri P353 Jinekopatoloji ELİF DEMİRCİ NADİR BİR OLGU: UTERİN ANJİOLİPOLEİOMYOM
E-Poster Bildiri P354 Jinekopatoloji ALPER ŞENER OVARYAN MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN MATÜR KİSTİK TERATOM : 8 VAKANIN KLİNİKOPATOLOJİK İRDELENMESİ.
E-Poster Bildiri P355 Jinekopatoloji EBRU DEMİRALAY OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST VE BİLATERAL BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ İLE APPENDİKSTE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P356 Jinekopatoloji BAHAR MÜEZZİNOĞLU OVER FROZEN İNCELEMESİNDE BİZİ NELER BEKLİYOR?
E-Poster Bildiri P357 Jinekopatoloji GÜLEN GÜL NİFLİOĞLU OVER KÖKENLİ OLABİLECEK BİR EKTOPİK GEBELİK OLGUSU
E-Poster Bildiri P358 Jinekopatoloji MEHMET KEFELİ OVERDE ADENOMYOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P359 Jinekopatoloji FİGEN ASLAN OVERDE ANÜLER TUBULUSLU SEKS KORD STROMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P360 Jinekopatoloji METİN AKBULUT OVERDE KAVERNÖZ HEMANJİOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P361 Jinekopatoloji MEHMET KEFELİ OVERDE MATÜR KİSTİK TERATOM’DAN KAYNAKLANAN TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOM
E-Poster Bildiri P362 Jinekopatoloji RECEP BEDİR OVERDE PRİMER LEİOMYOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P363 Jinekopatoloji EBRU ÇAKIR OVERİN BORDERLİNE BERRAK HÜCRELİ ADENOFİBROMU- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P364 Jinekopatoloji SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ OVERİN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ:SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR OLGUSU
E-Poster Bildiri P365 Jinekopatoloji EBRU TAŞTEKİN OVERİN PRİMER KARSİNOSARKOMU- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P366 Jinekopatoloji ÖMER ALICI OVERİN PRİMER MÜSİNÖZ TÜMÖRLERİNDE EMMPRİN (CD147) VE FASCİN EKSPRESYONLARININ TÜMÖR PROGRESYONU İLE İLİŞKİSİ VE AYIRICI TANI AÇISINDAN ÖNEMİNİN DOKU MİKROARRAY TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
E-Poster Bildiri P367 Jinekopatoloji ÖZGE HAN OVERİN SERÖZ BORDERLİNE TÜMÖRLERİ VE SERÖZ KARSİNOMALARINDA P53, Kİ67 VE E-KADERİN EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P368 Jinekopatoloji TUBA ÜNAL PRİMER OMENTAL MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P369 Jinekopatoloji HASAN GÜÇER PRİMER OVARYAN FİBROSARKOM (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P370 Jinekopatoloji SERAP KARAARSLAN PÜR OVERYAL İNSÜLER KARSİNOİD TÜMÖR
E-Poster Bildiri P371 Jinekopatoloji ASLIHAN DUMAN RETROSPEKTİF ÇALIŞMA: HİSTOPATOLOJİK İNCELEMEYLE MOL HİDATİFORM TANISI ALMIŞ OLGULARIN BİLDİRİLEN KLİNİK ÖN TANILARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P372 Jinekopatoloji NEŞE EKİNCİ RUSSELL BODY SERVİSİT
E-Poster Bildiri P373 Jinekopatoloji GÜLAY TURAN SERÖZ VE MÜSİNÖZ OVER TÜMÖRLERİNDE C-ERB B-2, CYCLİN D1 VE SURVİVIN EKSPRESYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P374 Jinekopatoloji İCLAL GÜRSES SERVİKAL PAPİLLER ADENOFİBROM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P375 Jinekopatoloji ASUMAN ARGON SERVİKAL SİTOLOJİNİN ERKEN TANIDA ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P376 Jinekopatoloji HAVVA ERDEM SERVİKOVAJİNAL PAP-SMEAR SİTOLOJİSİNE YAKLAŞIM: ÖZGÜN ARAŞTIRMA
E-Poster Bildiri P377 Jinekopatoloji GÜLDEN TAŞOVA SERVİKSDE ENDER BİR LEZYON: BLUE NEVÜS
E-Poster Bildiri P378 Jinekopatoloji BETÜL DUYGU YILDIRIMCAN SERVİKSTE MİNİMAL DEVİASYON ADENOKARSİNOM (ADENOMA MALİGNUM): OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P379 Jinekopatoloji GÜLAY TURAN SERVİKSTE PRİMER MALİGN MELANOMA
E-Poster Bildiri P380 Jinekopatoloji SANAZ AİNECHİ TAŞLI YÜZÜK KOMPONENTİ OLAN ENDOMETRİAL KARSİNOM
E-Poster Bildiri P381 Jinekopatoloji FERDA KESKİN ÇİMEN TUBA UTERİNADA BİLATERAL MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR
E-Poster Bildiri P382 Jinekopatoloji ALİ KURT TUBA UTERİNANIN ADENOMATOİD TÜMÖRÜ, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P383 Jinekopatoloji METİN AKBULUT TUBA UTERİNANIN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P384 Jinekopatoloji RABİA DEMİRTAŞ TUBAL SERÖZ PAPİLLER KİSTADENOKARSİNOM
E-Poster Bildiri P385 Jinekopatoloji YASEMİN YUYUCU KARABULUT TUZAK VAKA: ENDOMETRİAL STROMAL NODÜL
E-Poster Bildiri P386 Jinekopatoloji ESEN ÖZYEDEK UNİLATERAL TUBAL SERÖZ KARSİNOM VE OVERDE DERMOİD KİST BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P387 Jinekopatoloji HASAN GÜÇER UTERİN LİPOLEİOMYOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P388 Jinekopatoloji GONCA ÖZGÜN UTERİN SERVİKSİN YÜZEYEL İNVAZİV PAPİLLER SKUAMOTRANSİZYONEL KARSİNOMU : OLGU SUNUMU VE SERVİKAL PAPİLLER LEZYONLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P389 Jinekopatoloji GONCA OZGUN UTERİN SERVİKSTE BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P390 Jinekopatoloji BAHAR ELEZOĞLU UTERİN SERVİKSTE PEMFİGUS VULGARİS
E-Poster Bildiri P391 Jinekopatoloji GONCA ÖZGÜN UTERİN SERVİKSTEKİ KORKUTUCU HÜCRELER : RASTLANTISAL PLASENTAL SİTE NODÜL OLGUSU
E-Poster Bildiri P392 Jinekopatoloji ASOUMAN CHIOUMET AMET UTERUSTA VASKÜLER LEİOMYOM (ANJİOLEİOMYOM)-OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P393 Jinekopatoloji SELEN SEYREK UTERUSUN DEV ADENOMATOİD TÜMÖRÜ: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P394 Jinekopatoloji SEVİNÇ HALLAÇ KESER UTERUSUN NÜKS EPİTELOİD TROFOBLASTİK TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P395 Jinekopatoloji AYLİN ORGEN ÇALLI UTERUSUN SON DERECE NADİR BİR SARKOMU-LİPOLEİOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P396 Jinekopatoloji FİGEN ASLAN VAJİNAL AGRESİF ANJİOMİKSOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P397 Jinekopatoloji SİNEM ÇİL VULVANIN İĞSİ HÜCRELİ YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P398 Jinekopatoloji SELMA ŞENGİZ ERHAN VULVAR FİBROADENOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P399 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi A. IŞIN DOĞAN EKİCİ ALLOGRAFT KALP NAKLİ SONRASI ENDOMYOKARDİYAL BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE QUILTY LEZYONUNUN ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P400 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi GÜLAY TURAN İNTRAKARDİYAK KİST HİDATİK
E-Poster Bildiri P401 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi DOĞU VURALLI BAKKALOĞLU KALICI PACEMAKER LOJUNDA GELİŞEN DESMOİD TÜMÖR- MUSKULOAPONÖROTİK AGRESİF FİBROMATOZİS
E-Poster Bildiri P402 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi ASOUMAN CHIOUMET AMET KALPTE BİR İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR OLGUSU
E-Poster Bildiri P403 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi FİGEN ASLAN KARDİAK MYXOMA : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P404 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi ŞERMİN ÇOBAN KÖKTEN KARDİYAK RABDOMYOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P405 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi ASUMAN KİLİTCİ MALİGN HEMANJİOPERİSİTOMA-SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR OLGUSU
E-Poster Bildiri P406 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi İREM HİCRAN ÖZBUDAK PRİMER KARDİYAK SİNOVYAL SARKOM
E-Poster Bildiri P407 Lokomotor Sistem Patolojisi AYŞE NUR KELEŞ AGRESİF ANJİYOMİKSOMA / MİKSOİD LİPOSARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P408 Lokomotor Sistem Patolojisi YELİZ ARMAN KARAKAYA ATİPİK FİBRÖZ HİSTİYOSİTOM
E-Poster Bildiri P409 Lokomotor Sistem Patolojisi HAVVA ERDEM BİLATERAL ELASTOFİBROM
E-Poster Bildiri P410 Lokomotor Sistem Patolojisi NERMİN ÜNAL BİR TÜMÖR BU KADAR BÜYÜR MÜ? ELDE DEV BOYUTLARA ULAŞAN MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P411 Lokomotor Sistem Patolojisi AHMET MİDİ CİLTALTI DOKUNUN ANJİYOMİKSOLİPOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P412 Lokomotor Sistem Patolojisi KIVILCIM EREN ERDOĞAN DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRLERİ; 47 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME
E-Poster Bildiri P413 Lokomotor Sistem Patolojisi AHMET BARIN DEV RETROPERİTONEAL LİPOSARKOMA
E-Poster Bildiri P414 Lokomotor Sistem Patolojisi ÜMİT BAYOL EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ PRİMER DİFFÜZ B HÜCRELİ LENFOMA : 2 OLGU
E-Poster Bildiri P415 Lokomotor Sistem Patolojisi ZEHRA BOZDAĞ ELASTOFİBROMA (İKİ OLGU NEDENİYLE)
E-Poster Bildiri P416 Lokomotor Sistem Patolojisi EDA AKPINAR ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P417 Lokomotor Sistem Patolojisi HARUN ÇIRALIK FARKLI BİR LOKALİZASYONDA SİNOVYAL SARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P418 Lokomotor Sistem Patolojisi SERKAN ŞENOL GASTROKOLİK LİGAMENT YERLEŞİMLİ DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR ; OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRMESİ.
E-Poster Bildiri P419 Lokomotor Sistem Patolojisi EVRİM GÜMÜÇ BERKEL GLUTEUS MAXİMUS KASI İÇİNDE “MYOSİTİS OSSİFİKANS”
E-Poster Bildiri P420 Lokomotor Sistem Patolojisi ULAŞ ALABALIK GÖĞÜS DUVARI YERLEŞİMLİ VE VERTEBRA METASTAZI GÖSTEREN BERRAK HÜCRELİ SARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P421 Lokomotor Sistem Patolojisi AYLİN ORGEN ÇALLI HEMANJİOPERİSTOM-SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRLERDE ANJİOGENEZ: ANTİANJİOGENETİK TEDAVİ HEDEFİ OLAN PROTEİNLERİN EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P422 Lokomotor Sistem Patolojisi NEŞE ARZU YENER HİSTOLOJİK OLARAK DÜŞÜK DERECELİ KONDROHYALİN EPİTELOİD TÜMÖR: BİR İLGİNÇ LEZYON VE AYIRICI TANILARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P423 Lokomotor Sistem Patolojisi KIVILCIM EREN ERDOĞAN İĞSİ HÜCRELİ HEMANJİOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P424 Lokomotor Sistem Patolojisi AYŞE NUR KELEŞ İNFANTİL FİBROSARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P425 Lokomotor Sistem Patolojisi SERAP TORU İNKLÜZYON CİSİMCİKLİ MİYOZİTİS: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P426 Lokomotor Sistem Patolojisi RECEP BEDİR İNTRAMÜSKÜLER MALİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P427 Lokomotor Sistem Patolojisi MEHMET DOĞAN İNTRAMUSKULER MİKSOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P428 Lokomotor Sistem Patolojisi YÜKSEL ULU KALSİFİYE FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR ( OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P429 Lokomotor Sistem Patolojisi BAŞAK DOĞANAVŞARGİL KEMİĞİN KİSTİK LEZYONLARI
E-Poster Bildiri P430 Lokomotor Sistem Patolojisi CANAN ALTUNKAYA KİSTİK SİNOVİAL SARKOMA
E-Poster Bildiri P431 Lokomotor Sistem Patolojisi BAŞAK DOĞANAVŞARGİL KONDROMİKSOİD FİBROM, ÇOK MERKEZLİ OLGU SERİSİ (PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU, KEMİK VE YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU)
E-Poster Bildiri P432 Lokomotor Sistem Patolojisi VESİLE LİPOSARKOM: 60 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P433 Lokomotor Sistem Patolojisi HASAN GÖKÇE MALİGN TÜMÖR KUŞKUSUYLA PARMAK AMPUTASYONU YAPILAN GUT OLGUSU
E-Poster Bildiri P434 Lokomotor Sistem Patolojisi AYŞE NUR KELEŞ MANDİBULA YERLEŞİMLİ PSAMMOMATÖZ TİP JUVENİL OSSİFYİNG FİBROM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P435 Lokomotor Sistem Patolojisi AYŞE NUR DEĞER METATARSOFALİNGİAL EKLEMDE PİGMENTE VİLLONODULAR SYNOVİT OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P436 Lokomotor Sistem Patolojisi ELİF ÇETİN MİKSOİD LİPOSARKOMA: 13 YAŞINDA BİR KIZ OLGU
E-Poster Bildiri P437 Lokomotor Sistem Patolojisi İNANÇ ELİF GÜRER MİKZOFİBROSARKOM-ANDİFERANSİYE PLEOMORFİK SARKOM VE DÜŞÜK DERECELİ FİBROMİKZOİD SARKOMLARDA HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN AYIRICI TANIDA ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P438 Lokomotor Sistem Patolojisi NESRİN UĞRAŞ NAZAL KAVİTE YERLEŞİMLİ GÖRME BOZUKLUĞU OLUŞTURAN KALSİFİYE LEZYON :KONDROM ZEMİNİNDE KONDROSARKOMA
E-Poster Bildiri P439 Lokomotor Sistem Patolojisi PEMBE NÜKS EDEN İNTRAMUSKÜLER İNTERKOSTAL ARTERİOVENÖZ HEMENGİOM, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P440 Lokomotor Sistem Patolojisi A. IŞIN DOĞAN EKİCİ OKRONOTİK ARTROPATİ: BİR ALKAPTONÜRİ OLGUSU
E-Poster Bildiri P441 Lokomotor Sistem Patolojisi SERAP TORU OLGU SUNUMU: EKSTRASKELETAL MİKZOİD KONDROSARKOM
E-Poster Bildiri P442 Lokomotor Sistem Patolojisi ŞEYMA ÖZKANLI OLGU SUNUMU:KİST HİDATİĞİ TAKLİT EDEN İMPLANTA BAĞLI YABANCI CİSİM REAKSİYONU
E-Poster Bildiri P443 Lokomotor Sistem Patolojisi SEVDEGÜL MUNGAN OSSİFİYE FİBROMİKZOİD TÜMÖR
E-Poster Bildiri P444 Lokomotor Sistem Patolojisi BAŞAK DOĞANAVŞARGİL OSTEOKONDROM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ OSTEOSARKOM, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P445 Lokomotor Sistem Patolojisi YÜKSEL ULU RETİFORM HEMANJİOENDOTELYOMA ( OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P446 Lokomotor Sistem Patolojisi ÖZGE ÇOKBANKİR RETROFARİNGEAL BÖLGEDE YAĞ İÇERMEYEN İĞSİ/ PLEOMORFİK HÜCRELİ LİPOM
E-Poster Bildiri P447 Lokomotor Sistem Patolojisi Nisar KARADENİZ RETROPERİTONEAL PİGMENTE PARAGANGLİOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P448 Lokomotor Sistem Patolojisi HANİFE ÖZKAYALAR SİMPLASTİK GLOMUS TÜMÖRÜ: VAKA SUNUMU
E-Poster Bildiri P449 Lokomotor Sistem Patolojisi DOĞU VURALLI BAKKALOĞLU SKLEROZAN EPİTELOİD FİBROSARKOM
E-Poster Bildiri P450 Lokomotor Sistem Patolojisi PINAR İMRE SKLEROZAN EPİTELOİD FİBROSARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P451 Lokomotor Sistem Patolojisi ULAŞ ALABALIK SOL UYLUK YERLEŞİMLİ DEDİFERANSİYE LİPOSARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P452 Lokomotor Sistem Patolojisi ÜMİT BAYOL ÜST EKSTREMİTENİN DEV MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU
E-Poster Bildiri P453 Meme Patolojisi Övgü Aydın AKSİLLER METASTAZLI MEME KARSİNOMLARINDA PRİMER TÜMÖR VE METASTATİK LENF DÜĞÜMÜNDE ER,PR,CERB2 EKSPRESYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P454 Meme Patolojisi ŞÜKRAN SARIKAYA KAYIPMAZ APOKRİN MEME KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P455 Meme Patolojisi ŞERMİN ÇOBAN KÖKTEN ATİPİK MEDÜLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P456 Meme Patolojisi MELTEM ÖZNUR DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU İÇEREN FİBROADENOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P457 Meme Patolojisi ERCAN KAHRAMAN EKSTRASELLÜLER MÜSİN ÜRETEN İNVAZİV LOBULER KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P458 Meme Patolojisi YÜKSEL ULU ERKEK MEMESİNDE BİR FİBROADENOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P459 Meme Patolojisi HAKAN ÇERMİK ERKEKTE MEMEBAŞININ ADENOMU
E-Poster Bildiri P460 Meme Patolojisi NURAY BAŞSÜLLÜ HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, P27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P461 Meme Patolojisi AYŞEN TERZİ İLGİNÇ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN MEMENİN İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P462 Meme Patolojisi SEYRAN YİĞİT İNVAZİV MEME KARSİNOMLARINDA C-ERB-2 (HER-2/NEU) PROTEİN EKSPRESYONUNUN SKORLAMASINDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM
E-Poster Bildiri P463 Meme Patolojisi Fisun Ardıç Yükrük İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA FİKSASYON SÜRESİNİN UZAMASININ İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ, PROGESTERON RESEPTÖRÜ VE Kİ 67 DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
E-Poster Bildiri P464 Meme Patolojisi SITKI TUZLALI MEME KANSERİNDE AŞIRI HER 2 RESEPTÖRÜ EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ULUSAL ÇOK MERKEZLİ EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA
E-Poster Bildiri P465 Meme Patolojisi RÜÇHAN AYGÜN MEME KANSERLERİNDE Kİ67 PROLİFERASYON İNDEKSİNİN DİĞER PATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
E-Poster Bildiri P466 Meme Patolojisi FİLİZ AKA-BOLAT MEME KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN PRİMER MEME FİBROMATOZİSİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P467 Meme Patolojisi SERDAR ALTINAY MEME VE GÖĞÜS DUVARINI TUTAN FİBROMATOZİS
E-Poster Bildiri P468 Meme Patolojisi CEYDA SÖNMEZ MEMEDE FİBROADENOM İÇİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P469 Meme Patolojisi FATMA ÖZ ATALAY MEMEDE İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM VE NEKROTİZAN EPİTELOİD GRANÜLOM BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P470 Meme Patolojisi ŞERMİN ÇOBAN KÖKTEN MEMEDE İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P471 Meme Patolojisi ZÜHAL GÜCİN MEMEDE KAŞINTI VE ELE GELEN KİTLE İLE PREZENTE OLAN KİMURA HASTALIĞI
E-Poster Bildiri P472 Meme Patolojisi GÜLAY TURAN MEMEDE KİST HİDATİK
E-Poster Bildiri P473 Meme Patolojisi FİLİZ AKA-BOLAT MEMEDE MİYOFİBROBLASTOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P474 Meme Patolojisi HAMİDE SAYAR MEMEDE NADİR BİR VARYANT: MİKROİNVAZİV İĞSİ HÜCRELİ DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU; CASE REPORT
E-Poster Bildiri P475 Meme Patolojisi PINAR TORUN YILDIRIM MEMEDE PLEOMORFİK KARSİNOM :OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P476 Meme Patolojisi ELİF ABLAN YAMUÇ MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P477 Meme Patolojisi NESRİN UĞRAŞ MEMENİN BİFAZİK TÜMÖRÜ ''FİLLOİD TÜMÖR'' 21 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ
E-Poster Bildiri P478 Meme Patolojisi TÜLİN ÖZTÜRK MEMENIN FİLLOİDES TÜMÖRLERI: 51 OLGULUK SERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P479 Meme Patolojisi EÇİNE YEŞİM ATAK MEMENİN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P480 Meme Patolojisi SEYRAN YİĞİT MEMENİN LENFOEPİTELYAL BENZERİ KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P481 Meme Patolojisi EBRU DEMİRALAY MEMENİN MİKST EPİTELYAL/MEZENKİMAL METAPLASTİK KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P482 Meme Patolojisi TUBA DİLAY KÖKENEK-ÜNAL MEMENİN NADİR BİR LEZYONU: PSÖDOANJİYOMATÖZ HİPERPLAZİ
E-Poster Bildiri P483 Meme Patolojisi ZEHRA SİBEL KAHRAMAN MEMENİN NÖROENDOKRİN KARSİNOMU (2 OLGU)
E-Poster Bildiri P484 Meme Patolojisi ESİN KAYMAZ MEMENİN PRİMER ANJİOSARKOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P485 Meme Patolojisi CANAN ALTUNKAYA MEMENİN PRİMER PÜR TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P486 Meme Patolojisi SERDAR ALTINAY MEMENİN SARKOMATÖZ KOMPONENT İÇEREN DEV METAPLASTİK KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P487 Meme Patolojisi ŞERMİN ÇOBAN KÖKTEN MEMENİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P488 Meme Patolojisi SÜMEYYE EKMEKCİ MEMENİN SÜPERFİSYEL ANJİOMİKSOMASI: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P489 Meme Patolojisi TÜLAY KOÇ METAPLASTİK MEME KARSİNOMLARI BAZAL HÜCRE BENZERİ MEME TÜMÖRLERİNDEN MİDİR?
E-Poster Bildiri P490 Meme Patolojisi NURAY CAN NADİR BİR MEME TÜMÖRÜ; PRİMER OSTEOSARKOM- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P491 Meme Patolojisi GÜLAY TURAN NADİR BİR OLGU;JUVENİL PAPİLLOMATOZİS (SWİSS CHEESE HASTALIĞI)
E-Poster Bildiri P492 Meme Patolojisi ELİF NADİR BİR OLGU: METAPLASTİK MEME KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P493 Meme Patolojisi YÜKSEL ULU PSÖDOANJİOMATÖZ STROMAL HİPERPLAZİ (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P494 Meme Patolojisi AYNUR ALBAYRAK REDÜKSİYON MAMOPLASTİ SPESMENLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
E-Poster Bildiri P495 Meme Patolojisi NESRİN UĞRAŞ YAYGIN SKUAMÖZ METAPLAZİLİ BORDERLİNE FİLLOİD TÜMÖR
E-Poster Bildiri P496 Nefropatoloji GÜLRUH EMİROĞLU BÖBREK NAKLİ VERİCİSİNDE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ
E-Poster Bildiri P497 Nefropatoloji MEHTAT ÜNLÜ HİLAL Mİ DOLUNAY MI?
E-Poster Bildiri P498 Nefropatoloji BURÇİN PEHLİVANOĞLU PEDİATRİK BÖBREK İĞNE BİYOPSİLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P499 Nefropatoloji TÜMAY ÖZGÜR RATLARDA ÜROGRAFİN İNDÜKLÜ NEFROPATİ ÜZERİNE EBSELENİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P500 Nefropatoloji DİLEK ERTOY BAYDAR RENAL HASTALIKLARDA GLEPP-1 PROTEİN EKSPRESYON KAYBI
E-Poster Bildiri P501 Nefropatoloji AYÇA KARABÖRK RENAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA İZLENEN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
E-Poster Bildiri P502 Nefropatoloji BANU SARSIK RENAL TRANSPLANT PROTOKOL BİYOPSİSİNDE POSTTRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK, ERKEN EVRE: PLAZMASİTİK HİPERPLAZİ
E-Poster Bildiri P503 Nöropatoloji FATMA YILMAZ ERTÜRK 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ SANTRAL NÖROSİTOMA OLGULARIMIZ
E-Poster Bildiri P504 Nöropatoloji IPEK Z. KASİMOGLU AKCİGER ADENOKARSİNOMU MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ METASTAZLARİNİN KLİNİKOPATOLOJİK OZELLİKLERİ VE KOK HUCRE BELİRTECLERİNİN İNCELENMESİ
E-Poster Bildiri P505 Nöropatoloji ILGIN KARAMAN ANJİOSENTRİK GLİOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P506 Nöropatoloji FATMA ÖZ ATALAY ATİPİK TERATOİD / RABDOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P507 Nöropatoloji GÜLAY TURAN BEYİNDE MALİGN MELANOM METASTAZI
E-Poster Bildiri P508 Nöropatoloji AYŞE HELVACI DESMOPLASTİK GANGLİOGLİOMA: İLERİ YAŞTA GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P509 Nöropatoloji KÜRŞAT YILDIZ DİABETES İNSİPİDUS TABLOSUYLA ORTAYA ÇIKAN, TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN LENFOSİTİK HİPOFİZİT: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P510 Nöropatoloji UĞUR FIRAT EFFECTS OF LOW DOSES OF MALATHİON ON OXİDATİVE STRESS AND CASPASE 3 ACTİVİTY İN THE RAT BRAİN
E-Poster Bildiri P511 Nöropatoloji AYDIN İŞİSAĞ EPENDİMAL DİFERANSİASYON VE ONKOSİTİK DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREN PİGMENTLİ KOROİD PLEKSUS PAPİLLOMU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P512 Nöropatoloji ÖNDER ÖNGÜRÜ GENÇ VE YAŞLI HASTALARIN HİPOFİZ MAKROADENOMLARINDA (>3 CM) PROLİFERATİF VE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER
E-Poster Bildiri P513 Nöropatoloji AYŞE YAĞCI GLİAL VE NÖRONAL DİFFERANSİASYON GÖSTEREN PSAMMOMATÖZ ATİPİK KOROİD PLEKSUS PAPİLLOMU (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P514 Nöropatoloji SEVCAN BALCI İNTERMEDİATE GRADE MELANOSİTİK NEOPLAZM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P515 Nöropatoloji SEVDEGÜL MUNGAN İNTRAKRANİAL BRONKOJENİK KİST VE OSTEOM BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P516 Nöropatoloji DUYGU ÇELİKER İNTRAKRANİAL PARAGANGLİOMA OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P517 Nöropatoloji FATMA ÖZ ATALAY İNTRAKRANİYAL EKSTRA-AKSİYAL KONDROM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P518 Nöropatoloji HİLAL NALBANT KİTLE BULGUSU VE HIZLI KLİNİK SEYİR GÖSTEREN DEMİYELİNİZAN HASTALIK: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P519 Nöropatoloji İCLAL GÜRSES KRANİYAL AMİLOİDOMA:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P520 Nöropatoloji NERMİN ÜNAL LHERMİTTE DUCLOS HASTALIĞI
E-Poster Bildiri P521 Nöropatoloji IŞILAY BİLGE YILMAZ MEDULLOBLASTOMLARDA MORFOLOJİK OLARAK FARKLI ALANLARDAKİ MYC C PROTOONKOGEN AMPLİFİKASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P522 Nöropatoloji VESİLE MELANOTİK NÖROEKTODERMAL TÜMÖR; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P523 Nöropatoloji ELİF ÇETİN MENENGİOMALARDA Kİ 67 PROLİFERASYON İNDEKSİNİN HİSTOLOJİK GRADE İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P524 Nöropatoloji DENİZ ARIK MENİNGEAL ANAPLASTİK HEMANJİOPERİSTOMA, BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P525 Nöropatoloji AYŞEN TERZİ NADİR BİR NÖROFİBROM OLGUSU
E-Poster Bildiri P526 Nöropatoloji CEREN CANBEY NADİR BİR VAKA SUNUMU MENİNGİOMA METASTAZ YAPMIŞ TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOM
E-Poster Bildiri P527 Nöropatoloji SAMİR ABDULLAZADE NADİR GÖRÜLEN EMBRİYONEL SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
E-Poster Bildiri P528 Nöropatoloji ŞENAY ERDOĞAN NADİR GÖRÜLEN SSS TÜMÖRÜ:GLİOSARKOM
E-Poster Bildiri P529 Nöropatoloji NURAN SÜNGÜ NÖROBLASTOM BENZERİ DEV ROZETLİ SCHWANNOMA
E-Poster Bildiri P530 Nöropatoloji SERAP GÖZEL NÖROFİBROM ZEMİNİNDE GELİŞEN DÜŞÜK DERECELİ MALİGN PERİFERAL SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P531 Nöropatoloji EÇİNE YEŞİM ATAK PAPİLLER GLİONÖRONAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P532 Nöropatoloji GONCA ÖZGÜN PİNEAL PARANKİMAL TÜMÖRLER: 6 OLGU İLE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİMİZ
E-Poster Bildiri P533 Nöropatoloji GONCA ÖZGÜN PRİMER Mİ YOKSA METASTAZ MI? TÜMÖRDEN TÜMÖRE METASTAZ BENZERİ BİR ANAPLASTİK MENİNGİOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P534 Nöropatoloji AYŞE GÜL BAYRAKÇI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ GERMİNOMLARINDA AYIRICI TANI GÜÇLÜKLERİ: 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P535 Nöropatoloji TÜRKAN A. REZANKO SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNTRAOPERATİF KONSULTASYON SİTOLOJİLERİNDE TANISAL TUZAKLAR
E-Poster Bildiri P536 Nöropatoloji TÜLİN YALTA SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE EPİDERMOİD KİST; BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P537 Nöropatoloji TUĞBA KARADENİZ SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ATİPİK TERATOİD/RABDOİD TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P538 Nöropatoloji GONCA ÖZGÜN SELLA TURSİKA YERLEŞİMLİ MATÜR TERATOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P539 Nöropatoloji SERAP GÖZEL SELLÜLER NÖROFİBROM; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P540 Nöropatoloji GÜZİDE AYŞE OCAK SEREBRAL TOKSOPLAZMOZİS: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P541 Nöropatoloji AYDIN SAV SESSİZ SOMATOTROP ADENOM: MORFOLOJİK, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P542 Nöropatoloji TÜLİN YALTA SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR; OLDUKÇA NADİR BİR SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P543 Nöropatoloji MELTEM AZATÇAM SUBEPENDİMOM: NADİR BİR ANTİTE
E-Poster Bildiri P544 Nöropatoloji ÜMİT BAYOL TORAKAL EPİDURAL HODGKIN LENFOMA : OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P545 Oftalmik Patoloji SERKAN ŞENOL KONJONKTİVAL PİGMENTE AKTİNİK KERATOZ. OLGU SUNUMU.
E-Poster Bildiri P546 Oftalmik Patoloji ÖZGE ÇOKBANKİR OKULER DİROFİLARİASİS
E-Poster Bildiri P547 Otopsi NAZLI DEMİR GÖK BİR ENDÜSTRİ BÖLGESİNDE FETUS OTOPSİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FETUS OTOPSİ ARŞİVİNİN 5 YILLIK DÖKÜMÜ
E-Poster Bildiri P548 Otopsi İREM ÖZÖVER TUNELİ BİR FETUS OTOPSİSİ OLGU SUNUMU: ÇOK SAYIDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE İSKELET ANOMLİLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ ATNALI BÖBREK VE ADRENAL SİTOMEGALİ
E-Poster Bildiri P549 Otopsi ŞAFAK ERSÖZ KONJENİTAL DİAFRAGMA HERNİSİ (BOCHDALEK HERNİSİ)
E-Poster Bildiri P550 Otopsi EMİNE TÜRKMEN ŞAMDANCI SARI FOSFOR İNTOKSİKASYONUNDA HİSTOPATOLOJİK BULGULAR: OTOPSİ OLGUSU
E-Poster Bildiri P551 Otopsi NESRİN UĞRAŞ SİRENOMELİA ‘DENİZKIZI SENDROMU’
E-Poster Bildiri P552 Patoloji Teknikleri GÜLŞAH KAYGUSUZ FARKLI DEKALSİFİKASYON YÖNTEMLERİNİN KORTİKAL KEMİK DOKULARINDA DEKALSİFİKASYON SÜRECİNE ETKİSİ
E-Poster Bildiri P553 Patoloji Teknikleri GÜLEN BÜLBÜL DOĞUSOY İKİ YILLIK İNTRAOPERATİF PATOLOJİ KONSÜLTASYONU (FROZEN KESİT İNCELEME) SONUÇLARIMIZ
E-Poster Bildiri P554 Patoloji Teknikleri TÜRKAN A. REZANKO TİROİD İİAS’DE FOLLİKÜLER LEZYONLARIN TANISINDA NÜKLEER MORFOMETRİNİN YERİ
E-Poster Bildiri P555 Pediatrik-Perinatal Patoloji YAHYA AVCI BÖBREK ÜSTÜ BEZİ YERLEŞİMLİ MATÜR KİSTİK TERATOM
E-Poster Bildiri P556 Pediatrik-Perinatal Patoloji AHU SENEM DEMİRÖZ ÇOCUKLUK ÇAĞDA PANKREAS LEZYONLARINA BAKIŞ; CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SERİSİ
E-Poster Bildiri P557 Pediatrik-Perinatal Patoloji TÜLİN ÖZTÜRK ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER SÜRRENAL TÜMÖRLERİ: 69 OLGULUK SERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P558 Pediatrik-Perinatal Patoloji TÜLİN ÖZTÜRK ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİDEKTOMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P559 Pediatrik-Perinatal Patoloji BERNA AYTAÇ ÇOCUKLUK ÇAĞININ KİSTİK NEROMASI: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P560 Pediatrik-Perinatal Patoloji GÜLEN GÜL NİFLİOĞLU ÇOCUKTA DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P561 Pediatrik-Perinatal Patoloji İCLAL GÜRSES DİSGENETİK OVER ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ BİLATERAL GONADOBLASTOM VE UNİLATERAL MALİGN GERM HÜCRELİ TÜMÖR:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P562 Pediatrik-Perinatal Patoloji NESRİN UĞRAŞ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KOLEDOK YERLEŞİMLİ EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOMA
E-Poster Bildiri P563 Pediatrik-Perinatal Patoloji ZEHRA BOZDAĞ İNTRAUTERİN DEFEKT NEDENİYLE TIBBİ TAHLİYEYE SEBEP OLAN AMNİOTİK BANT SENDROMU OLGUSU
E-Poster Bildiri P564 Pediatrik-Perinatal Patoloji CEREN UZUN İNTRAUTERİN SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P565 Pediatrik-Perinatal Patoloji SERAP TORU NÖRAL TÜP DEFEKTİ İLE İLİŞKİLİ ANOMALİLER
E-Poster Bildiri P566 Pediatrik-Perinatal Patoloji SERAP TORU OLGU SUNUMU: DEV İNTRAKRANİAL FETAL TERATOM
E-Poster Bildiri P567 Pediatrik-Perinatal Patoloji SERAP TORU OLGU SUNUMU: THANATOPHORİC DİSPLAZİ
E-Poster Bildiri P568 Pediatrik-Perinatal Patoloji SERAP TORU OSTEOKONDRODİSPLAZİ: 6 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P569 Pediatrik-Perinatal Patoloji ELÇİN KADAN PLASENTAL VENÖZ TROMBOOKLUZİV LEZYON: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P570 Pediatrik-Perinatal Patoloji SÜMEYYE EKMEKCİ PLEVROPULMONER BLASTOM (BİR OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P571 Pediatrik-Perinatal Patoloji TUFAN YILMAZ TERATOİD WİLMS: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P572 Pediatrik-Perinatal Patoloji SERKAN ŞENOL WİLMS TÜMÖRÜ (NEFROBLASTOM) & WİLSON HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ. OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI.
E-Poster Bildiri P573 Pediatrik-Perinatal Patoloji NİLÜFER ARDA YENİ DOĞANDA SOL VENTRİKÜL ÇIKIMINDA OBSTRUKSİYON İLE PREZENTE OLAN KARDİYAK RHABDOMYOMA OLGUSU
E-Poster Bildiri P574 Pulmoner Patoloji HAVVA ERDEM ADENOİD KİSTİK KARSİNOM:NADİR TÜMÖR,NADİR LOKALİZASYON:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P575 Pulmoner Patoloji KÜRŞAT YILDIZ AKCİĞER ADENOKARSİNOMUNDA KEMOTERAPİ SONRASI TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN BOOP: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P576 Pulmoner Patoloji İREM HİCRAN ÖZBUDAK AKCİĞER KARSİNOMLARINDA CAPRİN1 PROTEİN EKSPRESYONU DEĞERLENDİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P577 Pulmoner Patoloji PINAR KARABAĞLI AKCİĞER’İN BAZALOİD KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P578 Pulmoner Patoloji SERDAR ALTINAY AKCİĞERDE CHONDROİD HAMARTOMA
E-Poster Bildiri P579 Pulmoner Patoloji ŞERMİN ÇOBAN KÖKTEN AKCİĞERDE KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P580 Pulmoner Patoloji BANU İNCE AKCİĞERİN MALİGN EPİTELYAL TÜMÖR METASTAZLARI: MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL YAKLAŞIM
E-Poster Bildiri P581 Pulmoner Patoloji NEŞE ARZU YENER AKCİĞERİN PRİMER LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P582 Pulmoner Patoloji HASAN GÜÇER AKCİĞERİN SARKOMATOİD KARSİNOMU (İKİ OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P583 Pulmoner Patoloji NEŞE ARZU YENER AMPİYEM KAVİTELERİNDEN GELİŞEN AKCİĞERİN PRİMER MÜSİNÖZ GOBLET HÜCRELİ KARSİNOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P584 Pulmoner Patoloji UĞUR FIRAT BRONKOJENİK KİSTİ ANDIRAN KİSTİK YAPIDAN SOLİD YAPIYA TRANSFORMASYON GÖSTEREN PULMONER BLASTOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P585 Pulmoner Patoloji ELİF DEV, MALİGN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR
E-Poster Bildiri P586 Pulmoner Patoloji İREM HİCRAN ÖZBUDAK ENDOBRONŞİAL ANJİOSARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P587 Pulmoner Patoloji PINAR CELEPLİ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER/AMERICAN THORACIC SOCIETY/EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (IASLC/ATS/ERS)’NİN YENİ AKCİĞER ADENOKARSİNOM KLASİFİKASYONUNA GÖRE ENTERİK DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ADENOKARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P588 Pulmoner Patoloji AYŞEGÜL ŞAŞMAZ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER/AMERICAN THORACIC SOCIETY/EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY KLASİFİKASYONUNA GÖRE BRONŞ MUKOZA BİYOPSİLERİNDE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARININ TİPLENDİRİLMESİ: MORFOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL YAKLAŞIM
E-Poster Bildiri P589 Pulmoner Patoloji TUBA İNTRATORASİK ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P590 Pulmoner Patoloji ARBİL AÇIKALIN KONJENİTAL PERİBRONŞİYAL MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P591 Pulmoner Patoloji AYŞEGÜL KÜÇÜKOSMANOĞLU KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA PAK 6 İMMUNOHİSTOKİMYA BOYASI
E-Poster Bildiri P592 Pulmoner Patoloji SİBEL ARSLAN MALİGN MEZOTELYOMA, METASTATİK ADENOKARSİNOMA VE MEZOTEL PROLİFERASYONU AYIRICI TANISINDA EMA
E-Poster Bildiri P593 Pulmoner Patoloji EDA AKPINAR MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALARDA DOKU MİKROARRAY YÖNTEMİYLE İMMÜNPROFİLİN İNCELENMESİ
E-Poster Bildiri P594 Pulmoner Patoloji GÜLER ŞENYILDIZ HASTÜRK MULTİSENTRİK BİLATERAL AKCİĞER KARSİNOİD TÜMÖRÜ İLE ELASTOFİBROMA DORSİ BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P595 Pulmoner Patoloji GÜLAY TURAN NADİR BİR OLGU PULMONER TÜMÖRLET
E-Poster Bildiri P596 Pulmoner Patoloji GÜLAY TURAN NADİR BİR TİMOMA LİPOFİBRODENOMA
E-Poster Bildiri P597 Pulmoner Patoloji YASEMİN ÖZLÜK NEOADJUVAN TEDAVİ ALAN EVRE IIIA VE IIIB KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA PATOLOJİK REGRESYON SKORU DEĞERLENDİRMESİ
E-Poster Bildiri P598 Pulmoner Patoloji İREM HİCRAN ÖZBUDAK PLEVRAL EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELYOMA
E-Poster Bildiri P599 Pulmoner Patoloji İBRAHİM YAVAN PLEVRAL İNFİLTRASYON ALANINDA YAYGIN OSSEÖZ METAPLAZİ GÖSTEREN AKCİĞER ADENOKARSİNOMU OLGUSU
E-Poster Bildiri P600 Pulmoner Patoloji TUBA CANPOLAT PRİMER AKCİĞER MENENGİOMU VE EŞLİK EDEN PREKANSERÖZ LEZYONLAR: OLGUSUNUMU
E-Poster Bildiri P601 Pulmoner Patoloji BURCU ONOMAY ÇELİK PRİMER PULMONER MENİNGİOM, NADİR BİR OLGU SUNUMU, LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
E-Poster Bildiri P602 Pulmoner Patoloji EMEL EBRU PALA PRİMER PULMONER PARAGANGLİOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P603 Pulmoner Patoloji FUNDA DEMİRAĞ PULMONER İNVAZİV MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
E-Poster Bildiri P604 Pulmoner Patoloji AYSEGUL ARSLAN SKLEROZAN PNEUMOSİTOMA (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P605 Pulmoner Patoloji SİNAN NAZLIM SOLİTER ENDOBRONŞİAL PAPİLLOM,VAKA SUNUMU
E-Poster Bildiri P606 Pulmoner Patoloji BAHAR ELEZOĞLU TİMOLİPOMA
E-Poster Bildiri P607 Pulmoner Patoloji EBRU ÇAKIR TİMUSUN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU- OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P608 Pulmoner Patoloji BERNA TOTAN ATEŞ TİP I KONGENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYONDA MÜSİNÖZ PROLİFERASYON: BRONKİOLOALVEOLER KARSİNOM ÖNCÜ LEZYONU?
E-Poster Bildiri P609 Pulmoner Patoloji ELÇİN KADAN TİROİD PAPİLLER KARSİNOMASINA MORFOLOJİK BENZERLİK GÖSTEREN BİR AKCİĞER ADENOKARSİNOMU-OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P610 Sitopatoloji BİLGE CAN ADNEKSİYAL KİTLE GİBİ PREZENTE OLAN EPİTELOİD TİP GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜN SİTOLOJİK-HİSTOPATOLOJİK BULGULARI
E-Poster Bildiri P611 Sitopatoloji DURİYE ÖZER AKCİĞERDE MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN SOLİD KİST HİDATİK OLGUSUNUN TTİAB ÖZELLİKLERİ
E-Poster Bildiri P612 Sitopatoloji ZEKİYE AYDOĞDU DİNÇ EBUS TBİİA DENEYİMİMİZ
E-Poster Bildiri P613 Sitopatoloji MEHMET ALİ UYAROĞLU ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU
E-Poster Bildiri P614 Sitopatoloji ZEYNEP SEVER İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ İLE TANI ALAN, PRİMER KAYNAĞI BİLİNMEYEN BİR MALİGN MELANOM OLGUSU: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P615 Sitopatoloji ŞAFAK ERSÖZ İNCE İĞNE ASPİRASYONU İLE TANI ALAN METASTATİK ALVEOLAR RABDOMYOSARKOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P616 Sitopatoloji GÜLDAL YILMAZ İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYONDA MALİGNİTE KUŞKUSU İÇEREN BATIN SIVISI MATERYALİNDE, SİTOSANTRİFÜJ İLE HÜCRE BLOĞUNUN TANISAL DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA OLANAK SAĞLAYAN BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P617 Sitopatoloji SONGÜL ÇİFÇİ MATÜR TERATOM MORFOLOJİSİNDE EKSTRAGONADAL GERM HÜCRELİ TÜMÖRÜN İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
E-Poster Bildiri P618 Sitopatoloji AYDAN KILIÇARSLAN MESANE BİYOPSİ İŞLEMİ ÖNCESİ VE SONRASI YAPILAN MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİ SİTOPATOLOĞA NE KAZANDIRIR?
E-Poster Bildiri P619 Sitopatoloji ZEYNEP SEVER PAP SMEAR'DE ATİPİK GLANDÜLER HÜCRELER İZLENEN BİR UTERİN SERÖZ KARSİNOM OLGUSU
E-Poster Bildiri P620 Sitopatoloji IŞIK İKBAL AKGÜN SERVİKAL SİTOLOJİDE RIA'YA BAĞLI GELİŞEN REAKTİF VE DİSPLAZİK DEĞİŞİKLİKLER
E-Poster Bildiri P621 Sitopatoloji EGEMEN AKINCIOĞLU SERVİKOVAJİNAL SMEARLERE GENEL BAKIŞ: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI :2006-2011
E-Poster Bildiri P622 Sitopatoloji IŞIK İKBAL AKGÜN SERVİKOVAJİNİT AJANLARININ EPİTELİAL HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: MARDİN BÖLGESİ VERİLERİNİN LİTERATÜR VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P623 Sitopatoloji BİLGE BAŞKIR TİMİK NEOPLAZİ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P624 Sitopatoloji FATMA ÖZ ATALAY TİROİD GLANDINA METASTAZ GÖSTEREN MEME KARSİNOMUNUN İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ İLE TANISI
E-Poster Bildiri P625 Sitopatoloji ASUMAN ARGON TİROİDİN MALİGN TÜMÖRLERİ İÇİNDE PAPİLLER KARSİNOM FOLİKÜLER VARYANTIN YERİ VE SİTOHİSTOLOJİK KORELASYONU
E-Poster Bildiri P626 Sitopatoloji SEVGİYE KAÇAR ÖZKARA TÜKRÜK BEZİ DUKTUS KARSİNOMU; SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P627 Ürogenital Patoloji GAMZE KULDUK ‘GERÇEK HERMFRODİTİZM’İN PATOGNOMONİK GONAD MORFOLOJİSİ: OVOTESTİS’
E-Poster Bildiri P628 Ürogenital Patoloji ŞÜKRAN SARIKAYA KAYIPMAZ AYNI BÖBREKTE SARKOMATOİD VE RABDOİD DİFERANSİASYON GÖSTEREN KONVANSİYONEL RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE KROMOFOB RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P629 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ BÖBREK TUTULUMU GÖSTEREN MALİGN MELANOMA
E-Poster Bildiri P630 Ürogenital Patoloji Nisar KARADENİZ BÖBREKTE AYIRICI TANI GÜÇLÜĞÜ YARATAN BİR OLGU: NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON GÖSTEREN KARSİNOM
E-Poster Bildiri P631 Ürogenital Patoloji ÇAĞLAR ÇAKIR BÖBREKTE METASTATİK KORYOKARSİNOM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P632 Ürogenital Patoloji ŞÜKRAN SARIKAYA KAYIPMAZ BÖBREKTE MULTİLOKÜLER KİSTİK NEFROMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P633 Ürogenital Patoloji DİNÇ SÜREN EN YENİ ANTİTE: PİLOMATRİKSOMA-BENZERİ TESTİS TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P634 Ürogenital Patoloji ELİF DEMİRCİ ERİŞKİN RENAL RABDOİD TÜMÖR
E-Poster Bildiri P635 Ürogenital Patoloji HAVVA ERDEM GLANS PENİSTE LENFÖDEMATÖZ FİBROEPİTELYAL POLİP
E-Poster Bildiri P636 Ürogenital Patoloji TOLGA BAĞLAN İDİOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P637 Ürogenital Patoloji PINAR UZBAY İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ İLE TANI KONMUŞ BÖBREK KİST HİDATİD OLGUSU
E-Poster Bildiri P638 Ürogenital Patoloji AYÇA TAN KALSİFİKASYON VE MASİF OSSEÖZ METAPLAZİ GÖSTEREN KROMOFOB RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P639 Ürogenital Patoloji DUYGU ÇELİKER KARÜNKÜL ÖN TANISI İLE SAPTANAN ÜRETRAL KONDİLOM
E-Poster Bildiri P640 Ürogenital Patoloji TUBA DİLAY KÖKENEK-ÜNAL Kist Hidatik ile karışabilen nadir bir böbrek lezyonu: Kistik Nefroma
E-Poster Bildiri P641 Ürogenital Patoloji ESEN ÖZYEDEK KİSTİK PARSİYEL DİFERENSİYASYON GÖSTEREN NEFROBLASTOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P642 Ürogenital Patoloji ÜMİT BAYOL KOLLEKTÖR DUKTUS TİPİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM : 2 OLGU
E-Poster Bildiri P643 Ürogenital Patoloji KEMAL BEHZATOĞLU KORDOİD ÖZELLİKLER GÖSTEREN MİKSOİD İNVAZİV ÜROTELYAL KARSİNOM VE İNVERTED PAPİLLOM BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P644 Ürogenital Patoloji MELİKE ORDU MESANE DİVERTİKÜLÜNDE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P645 Ürogenital Patoloji ÜMİT BAYOL MESANENİN PRİMER MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU : 2 OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P646 Ürogenital Patoloji NİLAY ŞEN-TÜRK MESANENİN SÜPERFİSYEL ÜROTELYAL KARSİNOMLARINDA HÜCRE SİKLUS DÜZENLEYİCİLERİ P53, MDM-2, P14ARF VE CASPASE-8’İN PROGNOSTİK DEĞERİ
E-Poster Bildiri P647 Ürogenital Patoloji AHMET BARIN MULTİKİSTİK NEFROMA
E-Poster Bildiri P648 Ürogenital Patoloji ŞÜKRAN SARIKAYA KAYIPMAZ MÜSİNÖZ TÜBÜLER VE SPİNDLE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P649 Ürogenital Patoloji AYNUR ALBAYRAK NADİR BİR LOKALİZASYON: TESTİKÜLER İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR
E-Poster Bildiri P650 Ürogenital Patoloji TUBA DİLAY KÖKENEK-ÜNAL NADİR BİR PREZENTASYON: NAZAL KAVİTEDE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI
E-Poster Bildiri P651 Ürogenital Patoloji SERAP TORU OLGU SUNUMU: MESANENİN LEİOMYOM VE LEİOMYOSARKOMU
E-Poster Bildiri P652 Ürogenital Patoloji SAİME SEZGİN RAMADAN ONKOSİTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN KLASİFİYE EDİLEMEYEN DÜŞÜK GRADELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P653 Ürogenital Patoloji DENİZ ARIK PAPİLLARY RENAL CELL CARCİNOMA AND COLLECTİNG DUCT CARCİNOMA COMBİNATİON, A CASE REPORT AND REVİEW OF THE SYNCHRONOUS RENAL CELL CARCİNOMA SUBTYPES İN THE SAME KİDNEY
E-Poster Bildiri P654 Ürogenital Patoloji RANA İSAK ÇİTİL PAPİLLER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM TİP 1 VE KRONİK PYELONEFRİTİS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P655 Ürogenital Patoloji SERAP KARAARSLAN PARATESTİKÜLER BÖLGEDE EKTOPİK DALAK DOKUSU –SPLENOGONODAL FÜZYON
E-Poster Bildiri P656 Ürogenital Patoloji BERRİN GÜÇLÜER PARATESTİKÜLER RHABDOMYOSARKOM (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P657 Ürogenital Patoloji HALDUN UMUDUM PARATESTİKÜLER SERÖZ PAPİLLER TÜMÖR İLE BİRLİKTE OLAN TESTİKÜLER ENDODERMAL SİNÜS TÜMÖRÜ. OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P658 Ürogenital Patoloji DUYGU KANKAYA PLAZMASİTOİD ÜROTELYAL KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P659 Ürogenital Patoloji ÇİĞDEM VURAL PRİMER RENAL LEİOMYOSARKOM VE LİPOSARKOM: OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN İKİ OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P660 Ürogenital Patoloji DUYGU GÜREL PRİMER RENAL RABDOMYOSARKOM OLGU SUNUSU
E-Poster Bildiri P661 Ürogenital Patoloji ÖMER ALICI PRİMER RENAL SİNOVYAL SARKOM
E-Poster Bildiri P662 Ürogenital Patoloji BANU SARSIK PROSTAT DOKUSUNDAKİ EOZİNOFİL YOĞUNLUĞUNUN MEVSİMLERLE İLİŞKİSİ VAR MI?
E-Poster Bildiri P663 Ürogenital Patoloji Nisar KARADENİZ PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNDE İNTRADUKTAL KARSİNOMDA TTF-1 POZİTİFLİĞİ
E-Poster Bildiri P664 Ürogenital Patoloji TOLGA BAĞLAN PROSTAT KARSİNOMLARINDA DOKU MİKROARRAY YÖNTEMİ İLE E-CADHERİN VE BETA-CATENİN EKSPRESYONUNUN GLEASON GRADE VE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
E-Poster Bildiri P665 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ PROSTAT LEİOMYOMASI; OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P666 Ürogenital Patoloji HÜLYA TOSUN YILDIRIM PROSTATA AİT BENİGN GLANDÜLER YAPILAR, YÜKSEK DERECELİ PROSTATİK İNTRAEPİTELİYAL NEOPLAZİ VE ADENOKARSİNOMLARDA IMP-3 EKSPRESYONU
E-Poster Bildiri P667 Ürogenital Patoloji FERAH TUNCEL DALOĞLU PROSTATİK LEİOMYOM
E-Poster Bildiri P668 Ürogenital Patoloji SERDAR ALTINAY PROSTATIN BİZAR LEİOMYOMU
E-Poster Bildiri P669 Ürogenital Patoloji GÜLEN BÜLBÜL DOĞUSOY PROSTATIN NÖROENDOKRİN KARSİNOMU- NADİR BİR ANTİTE (OLGU SUNUMU)
E-Poster Bildiri P670 Ürogenital Patoloji CUMHUR İBRAHİM BAŞSORGUN PROSTATTA SKLEROZAN ADENOZİS: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P671 Ürogenital Patoloji GÖNÜL SARAY RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE AMACR VE PSMA’NIN BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA ADENOKARSİNOM TANISINA KATKISI
E-Poster Bildiri P672 Ürogenital Patoloji ŞİRİN BAŞPINAR RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ SPESMENLERİNDE RASTLANTISAL SAPTANAN PROSTAT KANSERİ
E-Poster Bildiri P673 Ürogenital Patoloji CUMHUR SELÇUK TOPAL RENAL ANJİOMYOLİPOM VE MULTİKİSTİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ
E-Poster Bildiri P674 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN RETROPERİTONEAL SCHWANNOMA
E-Poster Bildiri P675 Ürogenital Patoloji HAVVA ERDEM RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA CD95, COX-2, P53 İLE SAĞKALIM VE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ: BİR MANUEL MİKROARRAY ÇALIŞMASI
E-Poster Bildiri P676 Ürogenital Patoloji AYŞEGÜL SARI RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA VE ONKOSİTOMLARDA NÜKLEOFOSMİN EKSPRESYONU
E-Poster Bildiri P677 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ RHABDOİD ÖZELLİKLER GÖSTEREN RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA
E-Poster Bildiri P678 Ürogenital Patoloji EBRU TAŞTEKİN SAĞ BÖBREKTE LOKALİZE MULTİPLE KİST HİDATİD OLGUSU
E-Poster Bildiri P679 Ürogenital Patoloji ŞENAY ERDOĞAN SECTİO SONRASI HEMORAJİ VE AĞRI İLE PRESENTE OLAN RENAL ANJİOMYOLİPOM
E-Poster Bildiri P680 Ürogenital Patoloji AYÇA TAN SKROTAL KALSİNOZİS
E-Poster Bildiri P681 Ürogenital Patoloji HALE DEMİR SKROTAL LEİOMYOM, OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P682 Ürogenital Patoloji SÜMEYYE EKMEKCİ SKROTUM YERLEŞİMLİ LEİOMYOSARKOM: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P683 Ürogenital Patoloji SERDAR ALTINAY SOL İNFRAKLAVİKÜLER KİTLE, SAĞ AKCİĞERDE MULTİPL KİTLE VE PROSTATTA HİGH GRADE KARSİNOMA. SİZCE NERESİ PRİMER?
E-Poster Bildiri P684 Ürogenital Patoloji HALDUN UMUDUM SPERMATİK KORD YERLEŞİMLİ SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR (SFT).
E-Poster Bildiri P685 Ürogenital Patoloji BETÜL ÇELİK ŞEFFAF HÜCRELİ SOLİD BÖBREK KANSERİNİ TAKLİT EDEN PAPİLLER BÖBREK KANSERİ GENETİK VE İMMUN BOYALAR EŞLİĞİNDE AYIRICI TANISI
E-Poster Bildiri P686 Ürogenital Patoloji ŞEBNEM GÜR ŞEFFAF SİTOPLAZMALI HÜCRELERE VE PAPİLLER YAPILARA SAHİP RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA CD10, AMACR, SİTOKERATİN 7 VE CD117 İMMÜNHİSTOKİMYASAL BELİRLEYİCİLERİNİN YARARI
E-Poster Bildiri P687 Ürogenital Patoloji ELİF DEMİRCİ TANISAL KARMAŞA: PİCK’İN TÜBÜLER ADENOMU
E-Poster Bildiri P688 Ürogenital Patoloji BURÇİN PEHLİVANOĞLU TANISAL SORUN YARATAN NADİR BİR PELVİS RENALİS TÜMÖRÜ: OSTEOKLASTTAN ZENGİN ÜROTELYAL KARSİNOM
E-Poster Bildiri P689 Ürogenital Patoloji ERDEM VARGÖL TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ PROSTATİK ADENOKARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P690 Ürogenital Patoloji RECEP BEDİR TESTİKÜLER EPİDERMOİD KİST: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P691 Ürogenital Patoloji DUYGU GÜREL TESTİKÜLER GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERDE DOG-1 EKSPRESYONU, DOG-1 VE CD117 EKSPRESYONLARININ HİSTOLOJİK TİPLENDİRMEDE TANISAL ÖNEMİ
E-Poster Bildiri P692 Ürogenital Patoloji CUMHUR İBRAHİM BAŞSORGUN TESTİS DOKUSUNDA PRİMER HİSTİYOSİTİK SARKOM: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P693 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ TESTİSİN ADENOMATOİD TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P694 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ TESTİSİN EPİDERMOİD KİSTİ
E-Poster Bildiri P695 Ürogenital Patoloji BERNA AYTAÇ TESTİSİN LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRÜ
E-Poster Bildiri P696 Ürogenital Patoloji SEDA GÜN TESTİSTE EPİDERMOİD KİST: OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P697 Ürogenital Patoloji SIRMA YILMAZ TOPLAYICI DUKTUS KARSİNOMU
E-Poster Bildiri P698 Ürogenital Patoloji RANA İSAK ÇİTİL UNİLATERAL MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK:OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P699 Ürogenital Patoloji ARSENAL SEZGİN ÜRETRAL LEİOMYOM : NADİR BİR OLGU SUNUMU
E-Poster Bildiri P700 Ürogenital Patoloji AYŞE SELCEN OĞUZ ERDOĞAN ÜROTELYAL KARSİNOMUN NADİR BİR VARYANTI:MİKROPAPİLLER VARYANT
E-Poster Bildiri P701 Ürogenital Patoloji SERKAN ŞENOL UYLUKTA İNTRAMUSKULER KİTLE TRUCUT BİYOPSİSİNDE MEZENKİMAL TÜMÖRAL ÜREYİŞ. AYIRICI TANIYA BÖBREĞİN MALİGN MEZENKİMOMASINI ALSAK MI ACABA?
E-Poster Bildiri P702 Ürogenital Patoloji SÜMEYYE EKMEKCİ YÜKSEK DERECELİ MÜSİNÖZ TÜBÜLER İĞSİ HÜCRELİ KARSİNOM